Din pensionsformue kan blive langt mere værd

I et konkret tilfælde voksede de samlede udbetalinger fra en bestemt pensionsopsparing med langt over en halv million kroner ved at ændre i måden, den blev udbetalt på. Der er meget stor forskel på den udbetalte sum, som danskere kan få ud af pensions- opsparinger på samme størrelse.

Foto: Island 26-T.Lomas. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

Hvem ville ikke gerne have mere ud af de samme penge? Når det drejer sig om pensionsopsparing, har fokus hidtil mest været på at skrabe flest mulige kroner sammen til ­pensionstilværelsen. Men i det vidt for­grenede danske pensionssystem går det op for flere og flere, at opsparing kan tilrette­lægges til at få mere udbetalt, end hvis den bare bliver udbetalt efter den standard­model, der er indbygget i systemerne.

Senest har pensionsmæglerne Dansk Firmapension søsat et nyt rådgivnings­system til at tilrettelægge både den sidste del af arbejdslivet, evt. en gradvis pensionering samt livet som pensionist. Det drejer sig både om at have penge nok til hele livet samt at få afdækket de mere uhåndgribelige emner som hvor gammel der er udsigt til at blive, og dermed hvor mange penge der er brug for.

Ikke mindst sidstnævnte spørgmål kan være tabubelagt. Men det er afgørende for at beregne økonomien for resten af livet, påpeger Jørgen Leschly, mangeårig pensionsmægler i en række virksomheder og nu ankermand i Dansk Firmapensions satsning på at rådgive om nedsparing. Han har oplevet, at især mange virksomhedsejere har for store forventninger til, hvad deres virksomheder kan sælges til, når de skal på pension. Men også lønmodtagere med pensions­opsparinger savner overblik over deres indtægt som pensionister – og især hvor mange år den skal række til.

»Sammen med seniorsamtalerne skal der kigges på, hvad folk har af muligheder og ønsker i deres fremadrettede liv. Også tabuspørgsmålet om levetiden. Især kvinder opdager først, hvordan det ser ud, når deres partner er død. Så der bør laves en tryghedsplan med fire punkter: Formue, nedsparing, lån og budgetplan,« siger Jørgen Leschly.

Han oplever, at velhavende danskere ofte er godt dækket ind med en plan for deres nedtrapning og otium.

»Men jeg har til gode at se, at man rammer den brede befolkning med denne rådgivning. Allerede for ti år siden sagde De Økonomiske Vismænd, at en nedsparingsplan er livsvigtige for hr. og fru Danmark. Ellers risikerer de et skattemæssigt mareridt,« siger Jørgen Leschly.

Dermed henviser han til, at opsparinger på en vis størrelse betyder, at offentlige ydelser forsvinder. Dermed kan den reelle skatteprocent af de sidst opsparede kroner i mange tilfælde nå op over 100, så pensionisten reelt ikke får noget ud af opsparingen.

Desuden ser rådgiverne ofte, at rate­pensioner bliver stående med en udbetaling over de standardiserede 10 år. Jørgen Leschly har netop optimeret en pensionsopsparing med en årlig udbetaling på 373.000 kroner årligt til at vokse med 612.000 kroner i den samlede udbetaling – altså groft sagt til at vare halvandet år mere. I dette konkrete tilfælde gjorde kunden brug af en virksomhedsordning til at fortsætte sit arbejdsliv som selvstændig konsulent. Men selv hvis pensionsordningen blot var trimmet som en almindelig lønmodtager, var den blevet omkring 400.000 kroner mere værd i udbetalinger – typisk ved at forlænge udbetalingen af ratepensionen for at holde sig under grænsen for topskat og under grænserne for, hvornår de offentlige tilskud bortfalder.

Det er Jørgen Leschlys opfattelse, at ratepensioner sælges som standard med en ti-årig udbetaling for at få de årlige udbetalinger i prognoserne til at se så høje ud som muligt. Men en ratepension kan forlænges helt frem til, at udbetalingen begynder. Og skatten bør altid beregnes på forhånd, så man kender nettobeløbet, mener Jørgen Leschly.

»Folk overser det og får en falsk tryghed, hvis de f. eks. har sparet fire millioner kroner op. De får måske kun halvdelen udbetalt, men folk kan ikke skille netto- og bruttotal ad,« siger han.

Samme pointe kommer fra privatøkonomisk rådgiver i Confida Marianne Thørs.

»Vælger personen at få udbetalt sin ratepension over længere tid, vil han i hele perioden få et beløb i pensionstillæg. For at få mest muligt i pensionstillæg kan han udskyde udbetalingen af raten til 75 år – dermed vil han få tæt på maksimale pensionstillæg de første ti år. Har han brug for mere likviditet, kan udbetalingen fordeles over 20 år, og dermed vil han få et mindre pensionstillæg de første 20 år og herefter fuldt pensionstillæg – afhængig af afkast af øvrig formue,« siger Marianne Thørs og påpeger, at alle mennesker er unikke, og derfor er der mange forskellige spørgsmål, hver enkelt person skal overveje, inden vedkommende tager hul på pensionsopsparingen.

Partner hos rådgivningsfirmaet Uvildige.dk Brian Stjernholm fremhæver, at pensionen er sparet op over mange år, og det er surt at miste penge ved ikke at få dem udbetalt i den rigtige rækkefølge.

»Det er en meget kompleks problemstilling, hvor der godt kan være noget, som trækker i hver sin retning. Når folk går galt i byen, er det, fordi det ofte kan være en fordel at få udbetalt ratepension over en længere periode end de ti år, som er standard. Mange er ikke klar over, at de kan strække udbetalinger ud,« siger Brian Stjernholm og påpeger, at de fleste af dem, som går på pension i disse år, også har en efterløn at tage hensyn til.

Inkluderet i Dansk Firmapensions nye rådgivning er et bud på den resterende levealder. Både ud fra statistikkerne og ud fra en mere personlig og ømtålelig del af seniorsamtalerne inklusiv en bodyage måling.

»Et meget vigtigt spørgsmål er jo, hvor længe jeg er her. Om jeg ryger, drikker og elsker stegt bacon? Denne samtale er man mest motiveret for, når man kigger på penge. Og man skal kigge på personens bodyage, som man går ud fra, medmindre personen laver noget om. Så kan man få en meningsfyldt afdækning af, hvad man kan gøre. Hvis man har udsigt til at være syg, så skal man jo ikke blive et par år mere på arbejdet for at løfte folkepensionen. Så skal man da gå på pension og rejse,« siger Jørgen Leschly.

En senioranalyse koster mellem 3.000 og 15.000 kroner, hvoraf de dyreste omfatter en grundig helbredsundersøgelse og et halvdags seminar.