Gør som Torben - stræk pensionen og forsød alderdommen

Torben Grodt Petersen vil selv styre sit arbejdsliv. Derfor har han en plan for at skrue ned for arbejde og op for pensionslivet.

Projektleder Torben Grodt Petersen har en klar plan for sin seniortilværelse. Han er trappet ned fra en karriere som direktør til at være konsulent. Næste år – når han fylder 60 år – vil han fortsætte som freelance-tilknyttet i ti års tid. Foto: Asbjørn Sand
Læs mere
Fold sammen

»Jeg har planlagt resten af min tilværelse i nogle perioder, og det gælder også økonomien.«

Torben Grodt Petersen har en fortid som fagdirektør i bl.a. TDC og Illum, og nu er han projektleder hos Udvikling Fyn, hvor han hjælper mindre virksomheder med at finde forretningspartnere. Han har valgt at skrue ned for arbejdslivet som en del af planen for resten af tilværelsen.

»Det slider folk op at sidde for bordenden og ikke få sin nattesøvn, fordi man har så voldsomt et ansvar. Så man skal passe på ikke at stavnsbinde sig selv til en høj indtægt og status. Nu er jeg 59 år, og jeg er i den fase, at jeg gerne vil have vejlederrollen. Når jeg så bliver 62 år, så vil jeg kun arbejde freelance,« siger Torben Petersen.

Han har selv taget ansvaret for at tilrettelægge sit seniorliv, og han opfordrer kraftigt andre til at følge hans eksempel. Simpelt hen fordi det giver et bedre forløb fra fuld kraft på arbejdsmarkedet til en pensionstilværelse.

»Det handler om helbred og livskvalitet,« siger han og understreger, at han og hans kone ikke klar til at gå på fuldtidspension endnu. Men de har gjort klar til at kunne gøre det, når de får lyst.

»Vi har begge haft job forskellige steder, så vi har en hel række af opsparinger som både livrenter, rate- og kapitalpensioner. Frem til 50 år handlede det kun om at putte penge i puljen, og nu handler det om, hvordan de skal bruges,« siger han.

Efter rådgivning står opsparingerne generelt de samme steder, men de er øremærkede til forskellige perioder i seniorlivet.

»Vi planlægger at gå på delpension, så vi har kigget på, hvordan man kan aktivere ratepensionerne, så vi ikke skal betale topskat. Og så prøver vi at minimere reduktionen i folkepension,« siger Torben Petersen og sammenfatter:

»Brug frie midler først, brug derefter pension og fordel den sådan, at der ikke er flere penge, når du kun har brug for en et-værelses lejlighed..«

Han erkender, at det var lidt trist at ud­arbejde et regneark, »hvor du 30 kolonner ude er 90 år«. Men omvendt har det givet ro at have en plan, som så er udarbejdet i blokke, der kan rykkes et år ad gangen, indtil tiden er klar til pensioneringen – eller i værste fald at sygdom forkorter den forventede levetid.

»Vi ved ikke præcis, hvornår vi går ned i tid, og det er afgørende. Derfor kan man flytte blokke. Teoretisk har vi regnet med, at vi bliver 100 år. Men så er der nok grænser for, hvor mange penge, man skal bruge,« siger Torben Petersen.

Han har bl.a. kigget på sin gamle mor for at anslå forbruget og dermed behovet for pensionsopsparing senere i livet.

»Vi har fastlagt et rådighedsbeløb, som vi reducerer med 5.000 kr. hvert femte år og ender på 8.000 kr. om måneden til sidst,« siger Torben Petersen, som også har lagt nedgang i arbejdstid og salg af den ene bil ind i budgetterne.

»Jeg regner med at arbejde til 75 år på en eller anden måde. Men jeg synes, at virksomheder mangler modet til at ansætte en på 65,« siger Torben Grodt.

Hans anbefaling lyder at lave en free- lance-aftale uden forpligtelser i forbindelse med sygdom og pension, så virksomheden ikke løber en risiko.