Christian er revisor i internationalt konsulenthus: »Revision er ikke bare hardcore kontrol. Der er mennesker bag alle tallene«

Som revisor hos revisions-, skatte- og rådgivningshuset PwC har Christian Reumert Hedetoft fundet en arbejdsplads, hvor han får plads til at udleve alle sine talenter.

Hvad har filmkunst til fælles med revision?

Absolut ingenting, vil de fleste nok sige. Men spørger man 30-årige Christian Reumert Hedetoft, som er revisor i konsulenthuset PwC og passioneret filmelsker i sin fritid, er der masser af lighedspunkter.

”En film er meget mere end bare handlingen. Hvis man virkelig vil forstå den i dybden, må man tage alle aspekter med, eksempelvis lyd- og billedside og lyssætning. Hver især er de med til at skabe den samlede fortælling. Sådan er det også med regnskab og revision,” siger Christian.

Som revisor er han vant til at skulle sætte sig ind i den komplekse virkelighed, der gemmer sig bag en virksomheds regnskab. For at forstå det fulde billede, siger han, må det åbnes lag for lag, og ofte kræver det mere end blot tallene, hvis man vil til bunds i fortællingen.

”Man er nødt til at dykke ned i de processer, der ligger bag tallene. Og bag processerne er der mennesker, der gør tingene på vidt forskellige måder. Det er mit job at prøve at nå frem til en forståelse af, hvordan tallene hænger sammen, så jeg kan forklare det videre til eksempelvis en ledelse,” siger Christian, der har været ansat i PwC i seks år og i dag har titel af Senior Associate.


Suit trousers, Dress shirt, Smile, Sleeve, Tie, Gesture, Collar
Flash photography, Dress shirt, Street fashion, Smile, Shoulder, Sleeve, Waist, Gesture, Happy
Personal computer, Table, Smile, Property, Furniture, Laptop, Comfort, Human, Fashion

Mange muligheder

Gennem arbejdet med regnskaberne får han tæt føling med forretningen. Og dialogen med medarbejdere og ledelse gør det tillige muligt for ham at præge de flows og processer, der ligger til grund for tallene.

”Revision er ikke bare hardcore kontrol. Det handler lige så meget om mennesker og om at hjælpe virksomheder til at optimere deres processer.”

For Christian er de direkte møder ansigt til ansigt ude i virksomhederne noget af det, der gør dagligdagen i PwC spændende og afvekslende.

”Der er jo lidt den her stereotyp om, at revisorer er sådan nogle grå og kedelige typer, der bare sidder bag skærmen og kigger på tal dagen lang. Selvfølgelig kigger vi også på tal, men det er langtfra det eneste. Den menneskelige dimension er et rigtig vigtigt aspekt af vores arbejde, både i relation til kunderne og internt i virksomheden.”

Det er da også langtfra kun de rå finansdata, der fylder Christians arbejdsdage i PwC. Som projektleder består en del af hans arbejde i at uddelegere og holde overblik, og han fungerer sideløbende som karrierecoach for både yngre medarbejdere og studentermedhjælpere - en fast funktion i PwC, der har til formål at sørge for råd og sparring i medarbejdernes individuelle karriereudvikling.

Derudover har han været med helt fremme i forhold til revisionsbranchens digitale omstilling og blandt andet været rundt for at uddanne kolleger på forskellige af virksomhedens afdelinger i nye digitale tiltag.

”Det er noget af det fede ved at arbejde i PwC. Der er så mange forskellige muligheder. Det handler rigtig meget om, hvad man synes er spændende, og hvis man så tør række hånden op gribe boldene, når de kommer, så kan man hurtigt få større ansvar.”


Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, Eye, Beard, Tie, Neck

»Den menneskelige dimension er et rigtig vigtigt aspekt af vores arbejde, både i relation til kunderne og internt i virksomheden«

- Christian Reumert Hedetoft
Revisor i PwC

»Der er mange ting, jeg synes, vi skulle gøre, men jeg ved også, at det er et langt sejt træk for både mennesker og virksomheder at skabe den forandring, der er brug for.«

- Morten Lagstrøm
Konsulent i PwC

Padel med kollegaerne

Christian startede i PwC som studentermedhjælper i 2016 en måned efter, at han var startet på kandidaten. Allerede dengang var han opmærksom på den særlige virksomhedskultur og fravalgte bevidst de andre muligheder, han havde på hånden, for kun at søge PwC.

”Jeg kunne mærke, at det passede mig bedre, at kulturen her er så åben og afslappet, og at der er så højt til loftet. Jeg kan godt lide, at der er så meget fokus på det menneskelige,” siger Christian, der føler, han har fundet det helt rigtige sted at udleve sine karrieredrømme.

”I PwC er der også en åben kultur, hvor man godt kan sige højt, hvis man føler sig presset. Det avler noget godt, når nogen tør stille sig op og tale åbent om det, for så er der flere og flere, der også tør gøre det.”

De ansatte selv bidrager ifølge Christian også til den gode virksomhedskultur. Man hjælper som en naturlig ting hinanden i perioder med spidsbelastning, og holdfølelsen stimuleres også uden for arbejdspladsen.

”I min egen afdeling mødes vi for eksempel og spiller padel om morgenen. Det er fedt at kunne lave nogle ting, der ikke har med arbejde at gøre. Man kommer tættere ind på livet af hinanden, og det gør det også nemmere at forstå hinandens reaktioner i arbejdssituationer.”Sådan kan du styrke din udvikling hos PwC

PwC er det førende revisions-, rådgivnings- og skattehus i Danmark. De arbejder for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Det kan du også komme til. PwC arbejder nemlig målrettet med karriere og talentudvikling.

Start din karriere hos PwC

  • Sammen med din career coach sætter i mål for din udviking og fremtidige karrierevej. Det er også her, du finder sparring og vejledning.

  • I takt med at dit fundament bliver stærkere, kan du tage nye roller og større ansvar ved at tone din karriere med fokus på Ledelse, Marked eller Specialisering.

  • Din udvikling bliver i PwC tilpasset både dine styrker og virksomhedens behov. Det sker fx gennem PwC Professionel. En model, der afspejler forventningerne til de kompetencer, som du udvikler og finpudser som en del af PwC.

Når du er godt i gang hos PwC

  • Gennem et Key Talent-program, der er et udviklingsforløb for udvalgte medarbejdere med minimum to års erfaring og et ekstraordinært potentiale, identificerer og udvikles talenter i tæt samspil med topledelsen.

  • Gode rammer for mobilitet udvikler dig som medarbejder. Derfor kan du udvikle og anvende dine kompetencer i den afdeling eller i det land, du brænder for.

  • PwC har kontorer over hele verden, og du kan derfor skabe en international karriere. Du kan søge om at blive udstationeret i typisk 1-3 år og samtidig få en garanti for, at du har et job, når du vender hjem

Arbejde og fritid må gerne smelte sammen

Fælles sportsaktiviteter er et blandt mange tiltag i virksomhedens sociale værktøjskasse. PwC har de seneste år sat forhøjet fokus på medarbejdernes people experience og blandt andet indført større fleksibilitet for dem, der ønsker mere tid til familielivet, sport eller andet, som fylder i livet for den enkelte medarbejder. Christian bifalder initiativet, selvom han personligt har det fint med, at arbejde og fritidsliv til tider kan flyde sammen.

”Mange snakker om, at man har et arbejdsliv og et fritidsliv som to skarpt adskilte ting. Jeg er nok mere af den overbevisning, at man bare har ét liv, hvor tingene godt må smelte lidt sammen, men hvor man skal huske at give noget kærlighed til flere forskellige elementer af livet og ikke bare et enkelt,” siger han.

En stor del af kærligheden går til hans kæreste gennem otte år, med hvem han deler lejlighed i den nye bydel, Aarhus Ø. Hun er journalist, og det er ifølge Christian meget inspirerende at have en partner, som arbejder i et helt andet miljø. Sammen deler de passionen for film, som fylder meget i deres fælles liv. De er hyppige gæster i byens biografer, og de kan snakke i timevis om de små detaljer, der er med til at skabe den store helhed, hvad enten der er tale om en kunstfilm eller en blockbuster fra Hollywood.

For Christian er øvelsen ikke fremmed. Revision handler til syvende og sidst om at kunne se mønstre og sammenhænge på tværs af alle enkeltdelene.

”Hvis man vil i dybden med et regnskab, må man kunne zoome ind på flere forskellige aspekter og analysere hver enkelt del. Ellers kan man risikere at stirre sig blind på én enkelt ting, og så får man ikke den fulde fortælling.”


Vil du udvikle dit talent hos PwC?

PwC har et stort fokus på medarbejderes engagement og talent. Det understøtter den stærke kultur i PwC og bidrager til at styrke kundeoplevelsen. PwC arbejder dagligt for at løfte “the people experience”, og som medarbejder bliver du tilbudt fleksible og udviklende rammer, langsigtet ledelse og mange forskellige muligheder for at prøve kræfter med spændende opgaver både i Danmark og internationalt.

 Om PwC

PwC er Danmarks førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed. PwC arbejder for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media Advertising i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.

Cookie- og Privatlivspolitik & Cookiedeklaration

Text, Font

Sponseret indhold fra

Material property, Font