Minister bekymret over enlige nattevagter på plejehjem

Socialminister Manu Sareen sår tvivl om, hvorvidt kommunerne kan tage sig ordentligt af beboerne på landets plejehjem om natten. I halvdelen af dem er plejehjem kun bemandet af én nattevagt.

Det er bekymrende, at en del plejehjem kun har én medarbejder på vagt om natten.

Sådan lyder reaktionen fra socialminister Manu Sareen (R), efter en rundspørge fra DR-programmet 21 Søndag har vist, at lidt over halvdelen af landets kommuner har plejecentre, hvor nattevagten er alene på arbejde.

»Det vækker bekymring hos mig for, om kommunerne er gode nok til at sikre den rigtige balance mellem, hvor mange der er på nattevagt, og hvilke behov, de ældre har på det enkelte plejehjem,« siger Manu Sareen til Berlingske Nyhedsbureau.

»Regeringen har afsat en milliard kroner om året, som netop skal sikre, at de ældre får en bedre pleje. Der vil jeg helt klart opfordre kommunerne til at bruge nogle af de penge til at sikre ordentlige forhold på plejehjemmene,« siger han.

Socialministeren henviser til, at regeringen i forbindelse med finansloven for 2014 sammen med SF, Venstre og de Konservative afsatte én milliard kroner årligt - den såkaldte ældremilliard - til et løft af ældreområdet. Det skulle med ministerens ord sikre både flere og bedre hænder i ældreplejen.

Adspurgt om Ældremilliarden har slået igennem efter planen, lyder Manu Sareens svar:

»Ældremilliarden er, hvad den er: En milliard kroner oven i det, vi allerede bruger på ældreplejen. Men det er op til kommunerne at bruge pengene, som jo kan bruges på mange måneder. Jeg siger bare, at det skaber bekymring, når der er så mange mennesker, der har demens, og som er ekstra plejekrævende. Så det handler for kommunerne om at finde den rette balance med hensyn til nattevagterne, og der er forskellige behov på de forskellige plejehjem«.

Spørgsmål: Er det fordi, Ældremilliarden ikke er nok? Er der behov for flere ældremilliarder?

»Det er svært at svare på, for udover den milliard bruger man rigtig mange penge på ældre. Løsningen er ikke altid flere penge - det handler også om at bruge pengene på den bedste måde,« siger Manu Sareen, der samtidig henviser til, at et enigt folketing netop har besluttet at gennemføre en undersøgelse af forholdene på plejehjem.

»Vi må vente på undersøgelsens resultater, før vi tager stilling til, hvilke initiativer, der er brug for,« siger ministeren.