LO og FTF klar med storstilet vækstplan

De to hovedorganisationer offentliggør et katalog med 22 forslag, der skal skabe nye jo, blandt andet gennem mere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder og gennem en mindre stram landzonelov.

En investeringsplan, der skal skabe 13.000 nye job, et mere synligt og effektivt arbejdstilsyn og styrket lovgivning mod social dumping.

Det er nogle af forslagene i en buket på 22 forslag, som de to hovedorganisationer LO og FTF mandag har offentliggjort.

Forslagene udgør planen »Sammen skaber vi værdi«, som blandt andet indeholder forslag til et nyt dagpengesystem, som skal sikre, at færre mister retten til dagpenge, og at det bliver lettere at genoptjene retten gennem kortere ansættelser.

FTF-formand Bente Sorgenfrey håber at gense flere af forslagene i et nyt regeringsgrundlag efter et kommende folketingsvalg.

»Jeg håber, at det regeringsgrundlag, som vi ser efter et kommende valg, har mange af de her forslag med, som vi har fremlagt. De forslag, vi allerede har fremlagt, er blevet taget positivt imod, og derfor har jeg en forventning om, at man kigger på, hvad lønmodtagerne ønsker. Det er trods alt dem, der skal skabe vækst og vælge politikerne,« siger Bente Sorgenfrey.

LO og FTF foreslår en investeringsplan, der retter sig både mod den private og offentlige sektor, og som blandt andet omfatter energirenovering af offentlige og private bygninger. Desuden skal en ny og mindre stram landzonelov bane vejen for, at flere virksomheder og boligejere vil bosætte sig uden for de store byer og investere i byggeri og skabelse af nye arbejdspladser.

De to hovedorganisationer vil også etablere en enhed, der skal rådgive om offentligt-privat samarbejde på tværs af ministerier, styrelser, kommuner og regioner.

»Vi synes ikke, at man bruger den energi, der er i de to sektorer, til at skabe nye vækstområder,« siger Bente Sorgenfrey.

Endelig lægger de to hovedorganisationer op til, at Arbejdstilsynet skal være mere synligt og effektivt, ligesom godt arbejdsmiljø skal belønnes, og dårligt arbejdsmiljø straffes hårdere.

Desuden skal det være obligatorisk for alle kommuner og regioner at anvende såkaldte arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Det skal sikre, at arbejdet udføres efter danske løn- og arbejdsvilkår.

Forslagene er ifølge Bente Sorgenfrey hverken »blå eller røde«, når det gælder partipolitik.

»Jeg synes, de balancerer fint i begge blokke. Vi har prøvet at ramme en balance, hvor det handler om hvilke ønsker, lønmodtagere har - ikke hvilke blokke vi retter forslagene imod,« siger Bente Sorgenfrey.