Økonomisk diplomati skal bane vejen for dansk erhvervsliv

Regeringen vil sikre virksomheder adgang til nye markeder og ny vækst.

Hos den kinesiske nethandelsgigant Alibaba blev Danmark som ét ud af kun ti lande udvalgt til at deltage i en markedsføringskampagne – så danske virksomheder fik en sjælden chance for at køre sig selv i stilling med hjælp fra Udenrigsministeriet. Arkivfoto: Aly Song/Reuters Fold sammen
Læs mere

Omkring hver fjerde arbejdsplads i Danmark er afhængig af vores eksport til udlandet.

Eksporten har stået for halv­delen af væksten i dansk økonomi de seneste ti år, og mange danske virksomheder både producerer og handler ude i verden. Derfor er internationalisering af erhvervslivet helt afgørende for Danmarks vækst og velstand.

Regeringen lancerer i dag en ny strategi for økonomisk diplomati, der skal bidrage til nye vækstmuligheder for dansk erhvervsliv. Med strategien slår vi fast, at udenrigs­politikken også handler om varetagelse af økonomiske interesser til gavn for Danmark. Vi skal varetage vores økonomiske interesser, både når det handler om handelspolitik, udviklingspolitik, eksport- og investeringsfremme samt techplomacy.

Økonomisk diplomati er ikke nyt. Men strategien kommer på et tidspunkt, hvor globale udfordringer som protektionistiske strømninger og accelererende teknologisk udvikling kræver øget fokus på økonomisk diplomati.

Samtidig sætter FNs verdensmål retningen for en global bevægelse, der kræver nye løsninger for en mere bæredygtig udvikling i verden. Verdensmålene rummer forretningsmuligheder for langt over 12 billioner dollar. Det skal danske virksomheder udnytte – de har løsningerne, der kan gøre en forskel både i udviklingslande og i stærke økonomier.

Med strategien for økonomisk diplomati vil regeringen sikre, at vi skaber adgang til markeder og ny viden for at give erhvervs­livet de bedste vækstmuligheder. Regeringen vil derfor, i samarbejde med erhvervsorganisationerne, gøre mere for at informere om mulighederne i frihandelsaftalerne, så danske virksomheder bedre kan udnytte de gunstige rammebetingelser, som frihandelsaftalerne giver. Til gavn for virksomhederne og for dansk økonomi.

Den digitale udvikling er både en mulighed og en udfordring for især de små og mellemstore danske virksomheder. Kendskabet til onlinesalg er generelt lavt på tværs af sektorer, og der er en række barrierer for at begive sig ud i onlineeksporten.

Danske varer og tjenesteydelser udgør ikke alene en forsvindende lille andel af det globale e-handelsmarked, der er også en voldsom ubalance mellem eksport og import.

Derfor vil regeringen med strategien for økonomisk diplomati styrke rådgivningen inden for e-handel på udvalgte markeder.

I Kina har vi allerede oplevet stor interesse for danske produkter på det digitale marked. Her blev Danmark – som ét ud af kun ti lande – udvalgt til deltagelse i en markedsføringskampagne på en af den kinesiske e-handelsgigant Alibabas plat­forme.

Med assistance fra Udenrigsministeriet fik en række danske virksomheder mulighed for at præsentere sig for et millionstort publikum, og regeringen fik dermed skabt et solidt afsæt for de danske virksomheder på det kinesiske onlinemarked.

Vi øger også indsatsen for at bringe danske styrkepositioner i spil på udvalgte markeder. Vi placerer vækstrådgivere på høj­indkomstmarkeder. Her skal de styrke samarbejdet med lokale myndigheder og derigennem påvirke rammevilkår og standarder i en retning, der kan bane vej for afsætning af danske produkter og service.

Modellen med vækstrådgivere har vi gode erfaringer med fra udviklingsøkonomier og vækstmarkeder. Vi inddrager danske myndigheders ekspertise, herunder danske fagministerier og styrelser, og sammen­tænker udviklingsarbejdet med handels­arbejdet. Dermed skaber vi en platform for at promovere danske løsninger og kompetencer.

Med strategien for økonomisk diplomati vil vi være med til sætte klare danske aftryk i verden. Vi vil være med til at udfolde nye vækstpotentialer, så danske virksomheder er med på endnu flere markeder med stærke løsninger.

Det er godt for Danmark og for verden. Vi ser frem til at arbejde sammen med de danske spillere over hele kloden.