Når Kina vinder frem, skal Danmark udnytte sine nicher

Globalt. Danmark har åbenlyse styrker, men vi skal værne om dem ved hele tiden at dokumentere, at vi har de stærkeste kort på en lang række områder.

Fortid, nutid og fremtid: Landbruget er et af Danmarks stærkeste kort, skriver Hans Henrik Pontoppidan. Arkivfoto: Michael Bothager Fold sammen
Læs mere

I 2017 fremgik det af Digitalt Vækst­panels konklusioner, at de asiatiske lande vil vokse hurtigt i de kommende år, og at Kina vil være førende inden for digitalisering i 2025.

Vi bør ikke blive overraskede over, hvad der kommer til at ramme os, da specielt Kina er meget åben om landets strategiske planer. Den 13. femårsplan kombineret med Kinas 2025-plan udstikker meget præcist, hvilke industrier Kina ønsker at blive førende indenfor.

The Economist har beskrevet Kinas forretningspotentiale med sætningen »even a pig can fly in a hurricane« – selv en gris kan flyve i en orkan – underforstået: Kina har en gevaldig fordel med sit enorme hjemme­marked med 1,4 milliarder forbrugere.

Kina er i dag verdens førende inden for fintech og betalingsløsninger via smart­phone. Kinas voluminøse e-handel vil automatisk sikre, at Kina vil få en førende position inden for behandling af big data. Siden optagelsen i WTO i 2001 er Kina gået fra stort set ingenting til at stå for en femtedel af verdens produktion.

Med den vækst er det derfor ikke underligt, at 2025-planen nu også fokuserer på innovative sektorer som big data, IT og robotteknologi. Når planen er implemen­teret, vil kineserne udfordre gængse prisniveauer radikalt.

Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark definerer en vindermodel, der sikrer, at vi også fremover kan brødføde vores befolkning og finansiere vores velfærdssystem.

Vi skal tage udgangspunkt i vores eksisterende styrker. Hvor Kinas fordel er et stort hjemmemarked og store produktionsserier, er dansk erhvervsliv i stedet kendetegnet ved, at det har en førende position i en række nicher.

Fælles for disse nicher er den kvalitet, som Danmark er kendt for i resten af verden. Vi kan derfor befæste og udbygge vores styrkepositioner ved både at kunne dokumentere og formidle den kvalitet. Autenti­citet er nemlig en helt afgørende faktor, når forbrugere – ikke mindst i Kina – skal vælge produkter.

Lad os se på landbruget som eksempel. Næsten halvdelen af de kinesiske forbrugere er bekymrede for kinesisk producerede fødevarer. Større fødevareskandaler har præget de kinesiske nyheder i de senere år, hvor alt fra melaminforgiftning af modermælkserstatning til 15.000 døde grise i Huangpu-floden har fået hårene til at rejse sig hos de kinesiske forbrugere, som i takt med landets kraftige vækst nu i stigende grad efterspørger fødevaresikkerhed.

Netop landbruget er et af Danmarks stærkeste kort på hånden: Michael Porter, som er kendt for sin bog om »Five Forces«, beskrev engang Danmark som »Europas køleskab« – underforstået, at vores industri­rygrad er landbruget, hvortil vi med stor dygtighed har udviklet relaterede industrier.

Vi har en tendens til i den offentlige debat at glemme betydningen af vores primær­produk­tion for vores økonomi, men hvis vi kan dokumentere og formidle de fordele, vi har, står verdens (og Kinas) markeder åbne.

En vej hertil er blockchainteknologien, som sikkert og let kan bruges til at dokumentere over for forbrugere, at en vare kommer direkte fra Danmark. Dette vil kunne benyttes til at imødegå fødevare­svindelen og skabe forbrugertryghed – ­hvilket er til fordel for dem, der har de bedste og sikreste produkter.

Den samme teknologi kan med stor fordel benyttes i medicoindustrien, som også er en af Danmarks vækstmotorer. Det gælder særligt inden for devices og udstyr, hvor netop autenticitet er et meget vigtigt begreb, men også inden for farmaceutiske og kosmetiske produkter, hvor snyd desværre også forekommer i større stil.

Fordelen ved en løsning, som bygger på autenticitet, er også, at dansk industri vil have et instrument til at skabe en understøttende historiefortælling, som er meget væsentligt i virksomheders opbygning af deres brand.

Når Danmarks velfungerende samfunds­system nu engang tillader os at skabe sunde og gennemtestede kvalitetsprodukter, er det altafgørende, at det kommunikeres til forbrugerne på effektiv vis.

Hvis vi kan skabe en fortælling om autenticitet og bruge teknologi såsom blockchain til at verificere produkterne, så har Danmark skabt en vinderstrategi baseret på vores unikke nicher.

Der er store gevinster for Danmark i at lægge en gennemtænkt strategi, når globaliseringen – og ikke mindst Kinas del i den – tager fart.

Lad os derfor blive kendt for at udvikle løsninger, der sikrer autenticitet i vores produkter, satse på teknologi som kan verificere den autenticitet over for forbrugerne, og ikke mindst blive rigtig gode til at kommunikere historien om, at Danmark er et sted, hvor man får kvalitet for pengene.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk