Udgift til ældrepleje står i stampe

Mange danskere har fået flere penge og højere levefod de senere år. Men de offentlige udgifter til pleje og omsorg af ældre har stået i stampe, viser ny analyse.

De senere års stigende velstand og højere levefod er gået uden om de ældre. De offentlige udgifter til omsorg og pleje af ældre er således steget langt mindre end den generelle velstandsudvikling.

Det viser en opgørelse fra Ældre Sagen, som netop har talt op, at udgifterne til ældreomsorg i dag koster 37.000 kroner i snit per person over 65 år. Det tal har stort set været uændret de sidste fem år, hvor det danske bruttonationalprodukt (BNP) i samme periode ellers er steget med ti procent.

Landets kommuner har godt nok fået tilført store ekstra summer af penge til ældreområdet. Men de ekstra penge har kun lige kunne holde trit med stigningen i antallet af ældre personer over 65 år. Derfor er de summer, der er sat af til at hjælpe ældre danskere, kun steget med én procent i løbet af de sidste fem år, fremhæver Ældre Sagen.

Ved starten af 2007 var 834.700 danskere over 65 år. Det svarer til 15 procent af befolkningen, og er 11.673 flere end et år tidligere.

Siden starten af 2000 er der blevet næsten 45.000 flere herhjemme, som har fejret en 65. års fødselsdag. Men fremover bliver der mange flere i denne aldersgruppe.

Frem mod 2050 ventes antallet af personer over 65 år at blive næsten fordoblet, og væksten fortsætter også efter det. Det betyder, at udgifterne til ældreområdet også vil stige meget stærkt. Også fordi antallet af meget gamle danskere, der trækker særligt meget på sygehuse og plejehjem stiger.

I dag er 35.500 danskere over 90 år. Det er lige så mange, som der bor i Brønderslev Kommune.

715 danskere er i dag over 100 år. Men de tal vil vokse pænt fremover, vurderer Ældre Sagen.