Udenrigsministeriet: Islands finanssektor er stærk

Eksportrådgivningen trænger gevaldigt til en opdatering. Interesserede iværksættere kan bl.a. læse på udenrigsministeriets hjemmeside, at der ikke er grund til nervøsitet omkring den stærke islandske finanssektor.

Læs mere
Fold sammen
Der har sikkert været travlt på de danske ambassaders handelskontorer. I hvert fald har der ikke været tid til at opdatere hjemmesiderne med markedsperspektiver for de respektive lande. Berlingske Business er stødt på et par eksempler, der nok ville være formuleret anderledes i dag.

Mest aktuel er beskrivelsen, man finder af Islands finanssektor. Her står blandt andet, at "man i de senere år fået styr på økonomien og opbygget en stærk finanssektor."

Efterfølgende bliver det nævnt, at der har været stillet spørgsmål ved de islandske bankers aggressive forretning, men "der er dog i både finansielle kredse og hos de islandske myndigheder tillid til, at de islandske banker bygger på et solidt grundlag, og at der ikke er grund til nervøsitet."

Flere fejl
Hjemmesiden, der både er adgang til fra Eksportrådets og ambassadens hovedsider, er sidst opdateret den 20. april 2007.

Fejlagtige eksportråd kan også findes på andre landes lignende sider. Ungarn var i efteråret i meget store økonomiske problemer og blev reddet med en hjælpepakke fra EU og Valutafonden. Alligevel finder man følgende beskrivelse under siden eksportråd:

"Den ungarske økonomis grundlæggende robusthed kombineret med en relativt stram penge- og finanspolitik har styrket de udenlandske virksomheders og investorers tillid til investeringsklimaet i de kommende år."

Rumænien er også ramt hårdt af krisen, og den umiddelbare økonomiske fremtid ser ikke særlig god ud for landet. På hjemmesiden med eksportråd står der dog, at "Rumænien stille og ubemærket er ved at udvikle sig til en europæisk tigerøkonomi, som danske virksomheder gør klogt i ikke uden videre at afskrive."

Teksten er ikke blevet opdateret siden maj 2006, og mønstret gentager sig på flere sider, der kunne trænge til en opdatering efter starten på finanskrisen. Cheføkonom Jacob Warburg fra Eksportrådet lover, at der bliver gjort noget snarest:

"Ambassadernes vigtigste opgaver i denne tid er at følge udviklingen i landende og melde tilbage til udenrigsministeriet og danske virksomheder. Derfor er det uheldigt, at vi har overset behovet for at opdatere hjemmesiderne. Det vil vi rette op på meget hurtigt," siger han.