Største reallønsfremgang i fem år

Der er kommet så meget fart på lønudviklingen og et så stort dyk i inflationen på det seneste, at danskere med et arbejde i den private sektor nu oplever den største fremgang i reallønnen siden 2009.

Foto: Mads Nissen

Lønningerne på det private arbejdsmarked stiger fortsat i et yderst moderat tempo. Men inflationen vokser endnu mindre, og derfor er reallønnen for tiden inde i en gunstig udvikling.

Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) viser, at lønningerne steg med 1,7 pct. fra fjerde kvartal 2013 til udgangen af 2014. Men eftersom inflationen i samme periode var nede på 0,4 pct., er reallønnen vokset med 1,3 pct. over det seneste år, hvilket er den største fremgang siden sommeren 2009.Det er også en markant bedring i forhold til udviklingen gennem både 2010, 2011 og 2012, hvor reallønnen direkte faldt, og danskernes lønninger blev udhulet af stigende priser.

I begyndelsen af 2015 er inflationen tilmed begyndt at falde, hvorfor reallønnen efter alt at dømme er kommet ind i en endnu bedre udvikling.

»Det understøtter privatforbruget. Det er derfor vores forventning, at privatforbruget vil stige over den kommende tid. Men der bliver næppe tale om et nyt forbrugsopsving. Dertil er danskernes gæld fortsat for høj,« siger Tore Stramer, der er chefanalytiker hos Nykredit.

Endnu ingen flaskehalse

Chefkonsulent Frederik I. Pedersen fra AE-rådet siger dog, at den aktuelle fremgang i lønnen er ganske beskeden, når det ses i et historisk lys.

»Så der er fortsat et stykke vej, før der kommer mere normale tilstande på det danske arbejdsmarked. Der bliver ellers talt om mangel på arbejdskraft i industrien. Men det er ikke noget, der endnu kan aflæses i lønstigningerne,« siger han.

Ud over den stigende realløn stimuleres det private forbrug for tiden også af renter, som aldrig før er set lavere. Samtidig er priserne på boliger stigende mange steder i Danmark, hvilket før i tiden har bidraget til at øge forbruget på ganske pæn vis. Aktiekurserne er også steget pænt gennem nu flere år, hvilket også giver mange en gevinst og lidt ekstra til forbrug.

Det private forbrug er oppe på 950 milliarder kroner om året og er dermed uhyre vigtig for udviklingen i dansk økonomi. Eksporten er godt nok endnu større og ventes i år at komme op på næsten 1.100 milliarder kroner.

Men når det kommer til at skabe job og fremgang herhjemme, er det private forbrug langt vigtigere end eksporten. Op til 32 procent af den samlede beskæftigelse, svarende til 880.000 job, er direkte eller indirekte afhængige af det private forbrug. Når det kommer til eksporten, står den for 22 procent eller godt og vel 620.000 job, mens resten af de danske job skabes af den offentlige sektor og investeringer.

Når eksporten betyder mindre for beskæftigelsen end forbruget, skyldes det, at der skal importeres ganske mange råvarer til industrien, landbruget og andre steder for at fremstille de varer og serviceydelser, som vi sælger i stor stil til andre lande.

Det er i stigende omfang eksport af serviceydelser, der bidrager stort til den danske beskæftigelse, mens industriens bidrag er faldende. Den udvikling er blevet forstærket under de senere års krise, hvor beskæftigelsen i industrien er raslet ned.

Servicesektoren og industrien er dog gensidigt stærkt afhængige af hinanden og i betydeligt højere grad end for 20 år siden.