Så galt ville det gå hvis Danmark slap kronen fri

Hvad ville der egentlig ske, hvis Danmark kappede båndet til euroen, som Schweiz gjorde det i sidste uge? Ikke noget rart, er økonomerne enige om.

Foto: Morten Dueholm.
Læs mere
Fold sammen

Det kommer ikke til at ske. Nationalbanken vil kæmpe for fastkurssamarbejdet til sidste blodsdråbe, og de har hvad der skal til. Det understreger økonomerne.

Men lad os lege med tanken.

Hvordan ville tingene udvikle sig, hvis Nationalbanken sammen med regeringen besluttede at lade kronen flyde frit og altså droppede at holde den danske valuta inden for spændet på 2,25 procent i forhold til eurokursen?

»Hvis man gik væk fra fastkurssamarbejdet ville nyheden komme som et lyn fra en klar himmel og være fulgt af en kraftig rentenedsættelse, som skulle lægge en dæmper på styrkelsen af kronen. Men den ville alligevel stryge til vejrs. Alt sammen ligesom vi så det i Schweiz torsdag,« siger senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea.

Mens kronen strøg til vejrs, ville aktierne til gengæld falde kraftigt på nyheden om, at danske varer og tjenester relativt set ville blive dyrere for udlandet på grund af den styrkede valuta.

»Det danske aktiemarked ville få tæsk, fordi det ville blive dyrere for udlandet og altså koste på konkurrenceevnen. Danske eksportvirksomheder ville få sværere ved at afsætte deres varer, selv dem, som vi sælger til Tyskland. Det ville udløse en voldsom markedsreaktion,« siger Jan Størup Nielsen.

De store udsving ville stabilisere sig hen ad vejen, men ret hurtigt ville den brat forringede konkurrenceevne kunne aflæses på omfanget af vores handel med udlandet - og siden på ledighedsstatistikken.

»Det ville ramme eksporten. Vi har i forvejen høje danske lønninger, og hvis kronen bliver styrket med 10 procent, så bliver vores lønninger med ét 10 procent højere, Det ville kunne koste nogle danske arbejdspladser,« siger chefstrateg Frank Øland Hansen, Danske Bank.

Også almindelige danskere ville få kunne mærke den stærke krone på deres privatøkonomi.

Udenlandske varer ville blive billigere, men fordelen ville højst sandsynligt mere end opvejes af et fald i lønningerne. Den ville virksomhederne være nødt til at presse ned for at mindske omkostningerne og afbøde den forringede konkurrenceevne,« siger Jan Størup Nielsen.

Et andet problem for virksomhederne ville være, at der fra det ene øjeblik til det andet ville opstå en valutarisiko til euro, som kronen ellers har spejlet tæt siden indførslen i 1999

»Der ville opstå et pludseligt valuta-mismatch hos banker og virksomheder, fordi vi har kunnet betragte kroner og euro som nogenlunde det samme. Lige nu betyder det ikke så meget om, du har de aktiver og passiver i kroner eller euro, men det ville med ét få rigtig stor betydning, hvis kronen blev kraftigt styrket,« siger Frank Øland Hansen.

I det hele taget ville der opstå en usikkerhed, som dansk økonomi ellers har været skrærmet for siden indførslen af fastkurssamarbejdet for mere end tre årtier siden.

»Man ville skulle fastsætte et inflationsmål og styre efter det. Det ville resultere i en helt anden pengepolitik og i et snævrere fokus fra Nationalbanken. Alt i alt vil jeg mene, at det ville være negativt for væksten. Det er jo hele argumentet for at have fastkurspolitik, at det giver noget stabilitet og sikkerhed for virksomhederne,« siger Jan Størup Nielsen.

Frank Øland Hansen er enig.

»Væksten ville i første omgang blive ramt, i hvert fald indtil valutakursen måske faldt ned igen,« siger han og understreger:

»Er vigtigt element, hvis man valgte at gøre det, ville være, at det bliver svært at vænne tilbage. Den troværdighed, man har brugt 32 år på at opbygge, ville være forsvundet.«