Stadig flere mænd end kvinder bliver ledige

Ledigheden steg i december til 2,1 procent, og samtidig fortsætter tendensen fra måneden før, hvor flere mænd end kvinder står uden et job.

Foto: Scanpix
I december måned måtte 5.900 personer flere melde sig i arbejdsløshedskøen. Dermed kunne 2008 slutte af med 57.900 uden arbejde. Siden ledigheden bundede, har 11.200 personer stillet sig op i arbejdsløshedskøen. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

"Ser man på hele 2008, så bliver indtrykket af den drastiske ændring sat tydeligt i relief. Sammenligner vi ledigheden i december 2008 med ledigheden i december 2007, så er ledigheden faktisk faldet. Men det skyldes jo det faktum, at ledigheden faldt frem til sensommeren – hvorefter den begyndte at stige, og stigningen blev ganske kraftig," kommenterer cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian.

Værst ser det ud for mændene, for det er stadig flere mænd, der bliver ledige.

Selv om kvindernes ledighedsprocent typisk før har ligget omkring 1 procentpoint over mændene, har finanskrisen nu ændret på den balance. Mændenes ledighedsprocent ligger med de nyeste tal fra december 0,3 procent højere end kvinderne. Fra september til december steg mændenes ledighed med 34 procent, mens kvindernes tilsvarende steg ni procent.

Mændene er taberne
Mænd er som hovedregel oftere ansat i konjunkturfølsomme erhverv, mens mange kvinder er ansat offentligt. Især i den mandsdominerede byggebranche er det gået galt.

"Vi kan desværre se, at bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, der fører an i den stigende ledighed. Medio december var ledigheden oppe på 6,1 procent for bygge- og anlægsarbejdere. Til sammenligning var ledigheden ét år tidligere blot 3,3 procent – altså knap en fordobling af ledigheden i branchen på kun et år," fortæller økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri.

Mens det er langt fra kun byggebranchen, der er ramt. Slutningen af året bød på fyringer over en bred række af brancher, og den udvikling forventer økonomerne vil fortsætte.

"Historierne om massefyringer er taget kraftigt til i løbet af januar – og vi forventer på den baggrund, at ledighedsstigningen er accelereret yderligere i år. Det er meget vanskeligt at stige noget sikkert om, hvor kraftig ledighedsstigningen bliver – men at den bliver kraftig er vi ikke i tvivl om. Vi forventer, at ledigheden i december i år vil nå op i underkantet af 100.000 personer," kommenterer Steen Bocian om de fremtidige ledighedstal.

Samme dystre udmelding kommer fra andre hold.

"Dagens ledighedstal understøtter vores vurdering af, at når ledig-hedsstigningen endelig indfinder sig, vil stigningen være markant. Og den dynamik, som hermed er igangsat, er ikke sådan at bremse. Vores vurdering er, at ledigheden stiger med knap 40.000 personer frem mod sommeren," vurderer chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen fra Nykredit.

Skattekommissionen offentliggør sine anbefalinger på mandag.

 
Se også:

Kort: Fyringer i Danmark