Spildevandsslam kan bruges til olie

Alternativer. Pilotanlæg fremstiller nu bioolie af spildevandsslam. Det skal testes om olien i fremtiden kan bruges som motorbrændstof.

Biodiesel er på vej til at få sin egen 2.generations-teknologi, ligesom bioethanol til benzinbilerne.

2.generation betyder, at biobrændstoffet - i første omgang i form af en bioolie - kan fremstilles af alle mulige slags affald med organisk indhold. Fra for eksempel husholdninger, fødevarevirksomheder, landbrug eller skovbrug, skriver Ingeniøren fredag.

Den nye proces er gennem et halvt år blevet testet på et pilotanlæg hos udviklingsvirksomheden SCF Technologies i Herlev.

I øjeblikket er det spildevandsslam, som puttes ind i den ene ende - og ud af den anden drypper bioolie og vand.

Men ifølge Ingeniøren er det meningen, at man nu skal i gang med at udvide paletten af råvarer til pulp fra sukkerroer og til affald fra bioethanolproduktion. I princippet er den eneste begrænsning, at det organiske materiale skal kunne pumpes.

- Vi skal ud og finde alle mulige typer vandigt affald, som vil kunne blive til bioolie via vores teknik. For eksempel har man netop fundet ud af, at der er store mængder kartoffelaffald og affald fra juiceproduktion, som kan udnyttes til fremstilling af bioolie, siger direktør Karsten Felsvang fra SCF Technologies til Ingeniøren.

Fokus på livscyklusregnskaberSCF Technologies er specialister i, hvordan materialer ændrer sig ved behandling i vand eller kuldioxid under højt tryk og ved høje temperaturer. Og den viden har man brugt til at udvikle og patentere den omtalte biodieselprocess, kaldet Catliq, hvor kunsten er den nøjagtige styring af parametrene i processen.

SCF Technologies arbejder sammen med Grundfos, som vil benytte Catliq-teknologien til et rensningsanlæg til fødevareindustrien, som Grundfos arbejder med et koncept til.

Når det gælder biobrændstoffer, er der stor fokus på energi- og livscyklusregnskaber i processerne. SCF Technologies har endnu ikke fået udarbejdet et livscyklusregnskab, men Karsten Felsvang vurderer, at processen i øjeblikket sluger mellem 25 og 50 procent af den indfødte energi undervejs - alt efter typen af råvarer og indholdet af tørstof. Det er først og fremmest det høje tryk og ditto temperatur, som bruger meget energi.

Testes som brændstofAalborg Universitet skal teste biooliens evner som direkte motorbrændstof, så man måske kan undvære raffineringen til biodiesel.

Hvad økonomien i processen angår, mener SCF Technologies, at bioolie fremstilling vil være konkurrencedygtigt ved en råoliepris på 50-60 dollar/tønden; dog forudsat at der er tale om store anlæg, der kan producere mellem 5 og 10.000 ton olie om året.

Højteknologifonden har støttet udviklingen af bioolieprocessen med i alt ti mio. kroner over tre år. Selve anlægget har kostet 14 mio. kroner, som firmaet selv har betalt.

- mja