Skuffende men pæne afkast i 2012

Afkastet på ejendomme blev ikke så højt som håbet, og nu har branchen aflyst forventninger om normale afkast.

Læs mere
Fold sammen

Der er høj tomgang i erhvervslokaler for tiden dét er der enighed om uanset opgørelsesmetoden. Og de tomme lokaler ser ud til at forblive et tema i den overskuelige fremtid.

Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse for første kvartal, der bliver offentliggjort i dag onsdag viser således, at branchen igen har negative forventninger til tomgangen i både kontor- og butikslokaler. Denne forventning har ellers været positiv de seneste kvartaler, men nu er den altså igen lige akkurat krøbet under nul.

Med tallene for første kvartal 2013 bliver der også sat to streger under forventningerne for 2012. Med dem er det gået både godt og skidt: På den negative side er forventningen til afkastet på ejendomme i det nu afsluttede år bare faldet og faldet i de to år, ejendomsforeningen har målt den. For to år siden forventede branchen, at afkastet i 2012 ville blive på 6,3 procent, men i dag, da året er gået, lyder overslaget på 5,2 procent.

På den positive side er det trods alt også et ganske pænt afkast i et år, der har været præget af krise og usikkerhed, og det er også bedre end de 4,7 procent, afkastet landede på i 2011. Ejendomsfolkene havde blot sat næsen op efter mere.

Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, sammenfatter forventningerne med ordene »langsommere fremad«. Det er ikke et udtryk, man normalt gerne vil bruge i en håbefuld nytårstale, men det er ganske dækkende for situationen.

Belært af erfaringen er branchen således gået bort fra at sætte årstal på, hvornår man kommer tilbage til de historisk set mere normale afkast på 8-9 procent. Ejendomsfolkenes bedste bud lige nu er således, at man i gennemsnit ikke vil komme over et afkast på 6 procent i perioden fra 2012 til 2016.

Med boligudlejningsejendomme som undtagelse venter man heller ikke nogen hjælp fra stigende ejendomsværdier. Afkastet skal komme i hus gennem hårdt arbejde for at optimere lejeindtægterne. Her er den gode nyhed, at selv om man altså nu venter en anelse højere tomgang, venter man samtidig lidt større leje pr. kvadratmeter.