Måske er der større tomgang end statistikken viser

Det er ikke hvert tiende, men snarere hvert sjette kontorkvadratmeter i hovedstaden, der er ledig. Det mener i al fald Lokalebasen.dk, der er begyndt at producere statistik om lejemarkedet i konkurrence med ejendomsmæglernes Oline ED.

Direktør Kasper Jørgensen og bestyrelsesformand Jakob Dalhoff, Lokalebasen.dk, har kigget på tallene og mener, at tomgangsstatistikken er mere dyster end hidtil antaget. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Det står langt værre til med tomgangen for erhvervslokaler end hidtil antaget. Det viser tal fra Lokalebasen.dk A/S, der har brugt det seneste år på at udvikle en ny statistisk model på sitet ejendomsstatistik.dk, der fremover kommer til at stå som et alternativ til den kendte tomgangsstatistik fra Oline ED.

Ser man på f.eks. kontorlokaler i hovedstaden, har Oline ED senest opgjort en tomgang på 9,5 procent. Men Ejendomsstatistik.dk’s tal er meget højere det siger 14,1 procent.

Dette mønster går igen i hele landet og på alle typer erhvervslokaler, om end mindre markant. Den samlede tomgang opgjort af Ejendomsstatistik.dk er 17 procent højere end de tilsvarende tal fra Oline ED.

Lejemål mangler

Forskellen ligger i de måder, hvorpå man opgør tallene. Oline ED beregner tomgangen ud fra de lokaler, der annonceres på deres eget site, samt data fra tre af de største ejendomsselskaber. Lokalebasen.dk benytter IT til opgaven, hvilket giver mulighed for at medtage en større del af markedet.

Den nye statistik bliver udarbejdet ved hjælp af en crawler-teknologi, som man kender det fra f.eks. Boliga.dk og Google, hvorved man finder stort set alle opslag om ledige lokaler på nettet. Dette datagrundlag bliver derefter, dels manuelt, dels gennem en automatiseret procedure, renset for dubletter og andre fejlkilder.»Forskellen bliver så markant, som tilfældet er, fordi mange store ejendomsselskaber foretrækker selv at stå for udlejningen af deres erhvervslokaler eller bruger andre kanaler end Oline.dk. Af samme årsag vil der i Oline ED-statistikken mangle en lang række lejemål, som vi altså har formået at få med via crawler-teknologien,« siger Kasper Staal Jørgensen, IT-projektleder i Lokalebasen.dk.

Den nye statistik vil fremover bliver offentliggjort hver måned på hjemmesiden ejendomsstatistik.dk. Her vil der også blive mulighed for at tilkøbe en udvidet version, som viser tomgang på de enkelte byer og bydele.

»Det er noget, man i dag har i f.eks. Sverige, hvor det er en stor hjælp både for udlejere, for ejendomsinvestorer og for sælgere, der har brug for at vide, hvordan situationen er netop der, hvor den ejendom, de overvejer at udleje eller handle, ligger. Vores udgangspunkt har været at lave en anvendelig og pålidelig statistik, som kan anvendes bredt af professionelle aktører til at benchmarke ejendomme mod markedet,« siger Kasper Staal Jørgensen.

Tvivl om tallene

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening er økonom Mads Lindegaard imidlertid meget skeptisk over for, om de nye tal holder. Han står for den løbende opdatering af statistikken på Oline ED, og selv om han medgiver, at der er tomme lokaler, som man i dag ikke tæller med, vurderer han, at der ikke kan være tale om så mange, som Lokalebasen.dk hævder.

Forskellen kan f.eks. bero på, at Lokalebasen.dk, trods alle anstrengelser for at undgå det, er kommet til at tælle nogle ledige lokaler med to gange.

»Jeg tror ikke, at godt 14 procent af kontorlokalerne i hovedstaden er ledige. Det ville være ret højt. Der er ikke nogen facitliste her, men i internationale sammenligninger ville ledigheden ligge højere end eksempelvis Lissabon og Madrid og være tilsvarende ledigheden i Barcelona. Alle tre byer er beliggende i lande, som er ekstremt hårdt ramt af krisen, hvor arbejdsløsheden er tordnet i vejret. Det er den ikke i Danmark på nær samme måde, og derfor vil jeg tro, at det rigtige tal vil ligge mellem vores og Lokalebasen.dk’s, men nærmere vores end deres,« siger Mads Lindegaard.

»Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ at lave denne ejendomsstatistik. Men jeg er altså lidt i tvivl om, hvorvidt tallene holder. Indtil der er mere klarhed om Lokalebasen.dk’s opgørelsesmetoder, finder jeg det svært at forholde sig til det,« fortsætter han.

Forskellige anvendelser

Hos Lokalebasen.dk oplyser Kasper Staal Jørgensen, at der senere vil komme mere udførlige beskrivelser af metoden på Ejendomsstatistik.dk. Den version, der i dag ligger på hjemmesiden, er endnu kun en beta-version.

Men selve metoden, og dermed tallene, er på plads, og Kasper Staal Jørgensen er overbevist om, at praktisk talt alle dubletter er sorteret fra. Man har bl.a. kvalitetssikret metoden ved at køre tal ud, der kun dækker de udbydere, som Oline ED tager med. Når man gør det, når man også frem til samme resultat som konkurrenten.

De to statistikproducenter har et overlap i deres historik. Lokalebasen.dk overtog i september 2011 Lokalebørsen, der var ejet af Ejendomsforeningen Danmark, og som leverede data til Oline. Det samarbejde ophørte nogen tid efter ejerskiftet, og Lokalebasen.dk gik i gang med at producere sin egen statistik.

Det viste sig at være kompliceret især når det gælder opgørelsen af, hvor mange kvadratmeter, der er i alt, og hvilket tal der altså skal stå i nævneren, når man beregner tomgangen i procent.

BBR-registret opgør omfanget af erhvervslokaler med rimelig præcision. Men man skelner ikke mellem de forskellige anvendelser. Lokalebasen.dk har valgt at anvende de samme overslag og skøn, som Oline ED anvender.

Også på spørgsmålet om, hvordan man skal se på den historiske udvikling i tomgangen, er der fodslag mellem de to konkurrenter.

»Vi vurderer, at tomgangen hele tiden har været undervurderet i Oline EDs tal. Men på den anden side har vi ingen grund til at tro, at den historisk set har været mere undervurderet, end den er det i dag. Måske skyldes nogle af forskydningerne fra kvartal til kvartal tilfældigheder. Men i det store billede ser kurven over tomgangen formentligt ud, som Oline ED har vist den. Tallene på y-aksen skal blot være cirka 20 procent større på landsplan og cirka 50 procent for kontorlokaler i København,« siger Kasper Staal Jørgensen fra Lokalebasen.dk.