Læs tirsdagens Business-kalender

Her kan du læse om nogle af tirsdagens begivenheder i erhvervslivet.

Udvalget for Landdistrikter og Øer holder et lukket samråd med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) om udligningsordningen og anvendelse af mangelfuld statistik om udlændinges medbragte uddannelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

ERHVERV

06:00: Nye tal for boligpriser
Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for december og hele 2017. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i december sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.
Kontakt: Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk
tlf: 21210284
email: bcd@boligsiden.dk

08:00 Nyregistrerede biler i december
Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for antallet af nyregistrerede biler. Det er tallene for december 2017.

08:00 Handels- og betalingsbalancen i november
Der kommer handelsbalance og betalingsbalance fra Danmarks Statistik Tallene dækker november sidste år.
Sted: København
Region: Hovedstaden

15:00 Digital Nytårskur 2018
Under titlen: Danmark som Digitalt HUB - udfordringer og muligheder, holder Dansk Industri Digital deres nytårskur. Til nytårskuren vil der være bud fra både danske startups og store internationale virksomheder på, hvad vi i Danmark kan gøre for at blive fremtidens digitale hub. Og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil tale om kompetencer til en digital fremtid
Information og program
Sted: København, Atrium i Industriens Hus.
Region: Hovedstaden
Kontakt: Maria Hersom Olsen, sekretær
tlf: 3377 3379
email: maho@di.dk

Lånetilbud for december
Finans Danmark kommer med december tal for lånetilbud.
Finans Danmark
Sted: København
Region: Hovedstaden
Kontakt: Stine Luise Hansen, presse - og kommunikationschef
tlf: 3016 1009
email: slh@fida.dk

Økonomi/statistik
Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:
- Betalingsbalancen over for udlandet, november 2017
- Nyregistrerede motorkøretøjer, december 2017
- Udenrigshandel med varer (md), november 2017
Udland:
- 8.00: Tyskland: Industriproduktion, m/m, nov
- 8.00: Tyskland: Import, m/m, nov
- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, nov

POLITIK

10:30 Åbent samråd om byggeri af Storstrømsbroen
Beskæftigelsesudvalget har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro. Udvalget har bedt ministrene redegøre for regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro.
Spørgerne ønsker en drøftelse af, hvordan regeringen vil tage hensyn til lokal arbejdsløshed, etablering af elev- og lærlingepladser, overenskomstvilkår, social dumping, samt fagbevægelsens og arbejdsgiverorganisationernes vilkår. Spørgsmålene er stillet af Lennart Damsbo-Andersen (S) og Mattias Tesfaye (S).

13:30 Lukket samråd om udligningsordningen og mangelfuld statistik
Udvalget for Landdistrikter og Øer holder et lukket samråd med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) om udligningsordningen og anvendelse af mangelfuld statistik om udlændinges medbragte uddannelse.
Samrådets dagsorden
Sted: København, Christiansborg, lokale S-092
Region: Hovedstaden