Kapitalmangel kvæler vækstambitioner

Finansiering. Knap hver tredje iværksætter neddrosler vækstambitionerne på grund af manglende kapital. Der er slet ikke finansieringstilbud nok til at matche behovet.

En stor del af de danske iværksættere må opgive at få finansieret deres vækstplaner, og starter derfor deres virksomhed op i mindre skala end planlagt. Dermed er kvæler kapitalmangel mange af de vækstiværksættere, som der i forvejen er stor mangel på i Danmark. Ifølge en helt ny undersøgelse fra Dansk Industri (DI) har næste hver tredje, 31 procent, iværksætter nedsat deres ambitioner og beskåret omfanget af deres virksomheder, fordi de ikke har kunne skaffe den krævede kapital. På den måde hæmmes disse virksomheders muligheder for vækst allerede inden, at de overhovedet er etableret.

DI ærgrer sig over, at det ikke er mangel på idéer eller ambitioner men simpelthen mangel på penge, som er skyld i, at så relativt få danske iværksættere formår at vokse deres virksomheder store.

- Det er for dårligt, at der ikke er kapital til rådighed til at støtte op om de vækstplaner, som nu engang er der. Iværksætterne og samfundet går glip af en helt nødvendig økonomisk vækst, og det skal der rettes op på, siger iværksætterchef Tina Donnerborg, DI.

Udbuddet er for lilleFor at løse problemet med den udtalte kapitalmangel foreslår DI en ændring og måske udvidelse af de offentligt finansierede ordninger, som sigter på at øge kapitaludbuddet til vækstiværksættere.

I dag administrerer Vækstfonden blandt andet låneordningerne Vækstkaution og Kom i gang-lån, men DI tvivler på, at paletten af finansieringsmuligheder er bred nok. I hvert fald viser den nye undersøgelse, at mange iværksættere generelt finder udbuddet af kapital fra blandt andet Vækstfonden, innovationsmiljøerne, banker og private investorer for lille i forhold til behovet.

Samtidig mener mange iværksættere, at risikovilligheden hos de forskellige kapitalkilder er lille eller slet ikke eksisterende.

Regeringen vil gerne være med til at se på de offentlige finansieringsordninger.

- VI har en række initiativer på området, for det skal være nemmere at få kapital for vækstiværksættere. Indsatsen afhænger af, hvordan forhandlingerne om globaliseringspuljen falder ud, forklarer Per Ørum Jørgensen, erhvervsordfører for De Konservative, der bakkes op af kollegaen fra Venstre, Jacob Jensen.