Studerende får egne iværksætterhuse

Iværksætteri. Studerende og dimittender fra Esbjergs videregående uddannelser skal stimuleres til at blive selvstændige. Der er lignende huse i Kolding, Odense og Sønderborg.

Studerende på videregående uddannelser skal helst allerede i studietiden spores ind på mulighederne for at blive iværksætter.

Det er baggrunden for, at iværksætterakademiet Idea i Kolding i år åbner iværksætterhuse i de fire universitetsbyer i Syddanmark.

Her kan studerende og dimittender arbejde med egne forretningsideer og samarbejde med iværksættere og virksomheder om at udvikle forretningsideer og -koncepter.

I Esbjerg er det lykkedes for fem videregående uddannelsesinstitutioner at nå til enighed om det fælles mål at få flere nyuddannede til at blive iværksættere og skabe produkter med højt videnindhold, job og vækst. Idea House Esbjerg åbner den 5. september.

- Mange af de it-studerende hos Aalborg Universitet Esbjerg og hos os har i forvejen iværksættertanker i sig, og det skal også være et hus med god brobygning til erhvervslivet, der kan placere projekter hos os med henblik på måske et etablere selvstændige datterselskaber inden for nye forretningsområder, siger akademichef Karsten Rieder, Erhvervsakademi Vest.

Erfarne mentorerI Idea House på Niels Bohrs Vej ved universiteterne i Esbjerg vil studerende og dimittender kunne møde vejledere fra EU Vest, Esbjerg Erhvervscenter og erhvervsakademiets eget Videncenter Vest, der er et af landets syv regionale videncentre og arbejder med international innovation. Herfra deltager Helene Pedersen og Ulrik Blom.

Desuden får iværksætterhuset en levende iværksætter Claus Birkelund, Eliteweb ApS, som skal fungere som mentor for de potentielle iværksættere i væksthuset.

Desuden er en række erfarne iværksættere og erhvervsledere knyttet til som mentorer, ligesom der bliver mulighed for rådgivning af blandt andre revisorer og advokater.

Fantastisk initiativ- Initiativet i Esbjerg er fantastisk ved, at man har formået at få alle interessenter med. Vi har allerede etableret et lignende hus i Kolding og åbner i Odense til august og i Sønderborg senere på året. Målet er gennem brobygning at få studerende til at blive iværksættere eller dygtige, entreprenante medarbejdere i eksisterende virksomheder, siger udviklingschef for Region Syd i Idea, Ivan Tyrsted.

Kostbar lønmodtagerkulturIvan Tyrsted hæfter sig ved, at 30 procent af de nye studerende på de videregående uddannelser tænker på at blive iværksætter, og at under en procent er klar til udfordringen, når de er færdige.

Uddannelsesforløbet giver med andre ord de studerende en lønmodtagerkultur, der kan blive kostbar i fremtiden, idet 80 procent af alle nye job skabes af nye firmaer.

Akademichef Karsten Rieder venter, at 50-100 unge i løbet af et år vil gennemgå et forløb i Idea House Esbjerg, og at der også vil være mere traditionelle iværksættere iblandt. Men hovedparten skal være vækstiværksættere.