Formand: Bødskov får svært ved at indfri løfte om 1.000 nye skattemedarbejdere

Skatteminister Morten Bødskov (S) har lovet 1.000 ekstra skattemedarbejdere til kontrol, men ifølge formanden for Dansk Told & Skatteforbund står de ikke klar i kulissen. Kun 68 studerende – langt færre, end der er plads til og brug for – begyndte sidste år på en ny uddannelse i skat. Bødskov erkender, at det kommer til at tage tid. Rekrutteringsopgaven for skattevæsenet er enorm.

Skattevæsenet skal finde 3.300 nye medarbejdere frem til 2021. Den opgave betegner Skatteministeriet som en »historisk stor« rektrutteringsopgave. Oveni kommer nu udfordringen med at finde de 1.000 skattemedarbejdere til kontrol, som skatteminister Morten Bødskov (S) har lovet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Knap var Morten Bødskov (S) udnævnt til ny skatteminister, før han lovede at indfri det socialdemokratiske valgløfte om 1.000 nye skattemedarbejdere til kontrol.

Det løfte kræver ikke alene, at han hvert år får bevilget 700 mio. kr. ekstra på finansloven. Det forudsætter også, at de 1.000 medarbejdere kan findes. Jørn Rise, der er formand for 2.600 skattemedarbejdere i Dansk Told & Skatteforbund, tvivler på, at de kan findes her og nu.

En stor del af de 2.600 medlemmer af forbundet beskæftiger sig med netop kontrol, og Jørn Rise har vanskeligt ved at se, hvordan Morten Bødskov skal kunne indfri valgløftet, som ifølge Socialdemokratiets 2025-plan vil kræve 700 mio. kr. ekstra årligt.

»Jeg kan godt lide, når det er ambitiøst, og det er det med de 1.000 mand ekstra til kontrol, som regeringen har lovet. Men jeg tvivler stærkt på, at der her og nu kan findes 1.000 medarbejdere med skattefaglige kompetencer rundt i landet,« siger Jørn Rise.

Han peger på, at skattevæsenet siden 2005 har skilt sig af med flere tusinde medarbejdere. De har i mellemtiden fundet bedre lønnede job i det private eller har nået pensionsalderen, og samtidig er der et hul i fødekæden på uddannelsessiden.

Historisk rekrutteringsopgave

De 1.000 ekstra kontrolmedarbejdere, som Bødskov har lovet, lander oven i en anden stor bemandingsopgave for skattevæsenet. I forvejen skal de syv nye styrelser, som i 2018 afløste det nu nedlagte Skat, ansætte op mod 3.300 nye medarbejdere frem til 2021. De 1.000 af dem er til helt nye stillinger, mens de øvrige 2.300 er til forventede genbesættelser for medarbejdere, der går på pension eller finder andre job frem mod 2021.

Alene den opgave med at finde 3.300 nye medarbejdere betegner Skatteministeriet som en »historisk stor og omfattende rekruttering af medarbejdere med mange forskellige kompetencer«. Og nu skal der altså findes 1.000 medarbejdere oveni. Altså i alt 4.300 nye medarbejdere.

Det sætter udfordringen med de 1.000 ekstra mand til kontrol yderligere i perspektiv. Og ifølge Jørn Rise er det i forvejen en alt for kort tidshorisont med 2021, når mange af de nye medarbejdere samtidig skal oplæres.

»Siden 2005 har der næsten ikke været nogen ansættelser af skattefaglige medarbejdere i skattevæsenet, så der er et efterslæb. Og nu skal der pludselig ansættes flere tusinde på kort tid. For at oplære dem må du tage andre ud af produktion, og vi oplever altså stress blandt dem, der skal lære andre op. Derfor behøver vi mere tid til at afslutte flytninger, der er planlagt til 2020. Mere tid giver også mulighed for en bedre tilrettelagt oplæring af nye medarbejdere,« siger Jørn Rise.

Skatteminister Morten Bødskov erkender i et mailsvar til Berlingske, at det kommer til at tage tid at finde 1.000 nye medarbejdere til kontrol.

»Regeringen mener det alvorligt, når vi vil styrke skattekontrollen. Det er der et åbenlyst behov for. Derfor tager vi fat nu. At rekruttere 1.000 nye kompetente medarbejdere sker ikke fra den ene dag til den anden, og derfor skal vi også gøre det over flere etaper de kommende år. Men der er brug for at mande op i skattevæsenet og styrke skattekontrollen, så vi kan genskabe tilliden og sikre, at alle bidrager med det, de skal, til fællesskabet. Det er det, vi gik til valg på, og det kommer vi til at levere efter – også selv om det er ambitiøst og tager tid,« lyder det fra Morten Bødskov.

Berlingske har spurgt, hvad Morten Bødskov vil gøre for at finde de 1.000 kontrolmedarbejdere, og hvornår han forventer, at de alle er rekrutteret og oplært, men det svarer han ikke på i mailen.

Ny uddannelse, få studerende

På uddannelsessiden er der som nævnt et hul i fødekæden. I 2018 så en ny skatteuddannelse ganske vist dagens lys: professionsbachelor i skat. Men da uddannelsen varer tre et halvt år, bliver det altså først i begyndelsen af 2022, at de første kandidater er klar. Og dem er der blot 68 af. Sidste år begyndte 50 studerende på uddannelsen i København, mens 18 begyndte på uddannelsen i Haderslev.

»Uddannelsen burde være etableret for længe siden, men den blev først klar i 2018. Og skattevæsenet er ikke alene på markedet om de nyuddannede. En god del af dem smutter til job hos enten skatteadvokater eller revisorer, fordi de kan få en bedre løn der,« siger Jørn Rise.

I år udbydes uddannelsen også i Herning, og samlet er der på de tre uddannelsessteder optaget knap 100 studerende i år. I Haderslev er der optaget 24 studerende i år, men ifølge institutchef Anette Nicolaisen på UC SYD i Haderslev, der udbyder uddannelsen, er der langtfra fyldt op på uddannelsen.

»Et ønskescenarie ville være 50 studerende pr. årgang. Men set i forhold til, at vi er i Syddanmark, og at det er en ny uddannelse, er 18 studerende på årgang 2018 og 25 på årgang 2019 rigtigt pæne tal sammenlignet med andre uddannelser på UC SYD,« siger Anette Nicolaisen.

Jørn Rise, forbundsformand for Dansk Told & Skatteforbund

»Ud over at vi skal have mange nye medarbejdere, så flytter vi rundt. Vi gør alting på én gang og på kort tid, og det kommer der sjældent noget godt ud af.«


Ifølge Jørn Rise skal de 1.000 kontrolmedarbejdere, som Bødskov har lovet, nærmere findes ved at efteruddanne eksempelvis kontoruddannede med en diplomuddannelse i skat. Men det tager tid. En diplomuddannelse på en professionshøjskole tager mellem to et halvt år og tre år. Og en diplomuddannelse gør det ikke i sig selv. Det kræver også oplæring at blive kontrolmedarbejder.

»Særligt på kontrolområdet tager det lang tid at oplære folk. Man må regne med, at det tager et til to år, før man kan udføre kontrolopgaver – uanset om man er professionsbachelor i skat eller højtuddannet akademiker. Og det er vel at mærke kun på de lettere kontrolsager,« siger Jørn Rise.

Op til ti år

Han vurderer, at det vil tage fem til ti år, før alle de 1.000 kontrolmedarbejdere er på plads i Skattestyrelsen og fuldt flyvefærdige.

»Hvis man sætter det i system og bygger det lige så stille op frem for at knipse med fingrene og tro, at man kan gøre det nu og her, så tager det mindst fem år, men måske helt op til ti år, før de fagligt kan bestride det,« siger Jørn Rise.

Han mener, at skattevæsenet er sårbart på grund af mange års store nedskæringer, og at det dræner organisationen yderligere, at omkring 2.000 medarbejdere skal flytte på grund af statslig udflytning af arbejdspladser og etableringen af de syv nye specialiserede styrelser rundt i landet. Det hele skal være tilendebragt i 2021 og handler – ud over udflytning – også om at opbygge faglige miljøer.

»Ud over at vi skal have mange nye medarbejdere, så flytter vi rundt. Vi gør alting på én gang og på kort tid, og det kommer der sjældent noget godt ud af. Jeg har ikke noget imod faglige miljøer, men det er ikke alle, der vil flytte med, og så mister vi de kompetencer. Skattekontrollen med koncerner skal eksempelvis ligge i Aarhus, men hvis de fra København ikke vil flytte med, mister vi de kompetencer, og det tager lang tid at hele de sår,« siger Jørn Rise.

Overrasket minister

Berlingske har spurgt Morten Bødskov, om han mener, at det er værd at lytte til Jørn Rises opfordring om at skrue ned for tempoet i den planlagte udflytning, omorganisering og rekruttering. Til det svarer Morten Bødskov følgende:

»Jeg lytter altid gerne til de faglige organisationer, når det handler om, hvordan vi indretter skatteforvaltningen. Omvendt overrasker det mig, hvis formanden for skattefolkene igen finder anledning til at sætte spørgsmålstegn ved de planer, der er lagt. Dansk Told & Skatteforbund har i årevis efterspurgt flere skattemedarbejdere, og nu bliver flere medarbejdere pludselig et problem. Det forstår jeg simpelthen ikke,« skriver Bødskov.

Morten Bødskov henviser til, at formanden for Dansk Told & Skatteforbund for nylig stillede spørgsmål ved beslutningen om at nedlægge Skat og i stedet etablere syv nye styrelser fordelt rundt i hele landet.

»Nogle af vores medlemmer siger, at Skat aldrig skulle have været delt op. Vi har ikke længere den der »på tværs-følelse«. Nu er det dem og os. Jeg er heller ikke selv sikker på, om det er det rigtige, vi har gjort,« lød det for nylig fra Jørn Rise i Berlingske.

Morten Bødskov understreger, at der brug for at genoprette tilliden til skattevæsenet.

»Der er brug for ressourcer, realisme og ro. I min verden handler det blandt andet om flere folk, tidsplaner, der holder, og at vi følger de planer og den organisering, der er – frem for at kaste alle ting op i luften,« skriver Morten Bødskov.