Forbrugerpriser i laveste stigning i 4 år

Inflationen vil falde yderligere i de kommende måneder vurderer Handelsbanken.

De danske forbrugerpriser steg med 1,0 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Danmarks Statistik. I juni var den tilsvarende årsstigning på 1,2 pct.

Det er den laveste årlige stigning i forbrugerpriserne siden januar 2005, hvor årsstigningen ligeledes var 1,0 pct.

Det seneste år er priserne på beklædning og fodtøj steget med 6,4 pct., hvilket blandt andet kan tilskrives ændringer i udsalgsrytmen. Transport er faldet 4,1 pct., hvilket især kan tilskrives faldende priser på benzin.

Fra juni til juli er det samlede forbrugerprisindeks faldet med 0,5 pct. Det største prisfald var inden for beklædning og fodtøj, der faldt med 12,1 pct., hvilket skyldes sommerens udsalg. Boligudstyr, husholdningstjenester er faldet 1,3 pct., hvilket kan skyldes faldende priser på møbler og boligudstyr.

Fra Handelsbanken vurderer økonom Rasmus Gudum-Sessingø, at der fremaderettet fortsat vil være pres på priserne.

"Ser vi fremad er vi stadig af den overbevisning, at stigende ledighed og lav kapacitetsudnyttelse vil medvirke til at presse virksomhedernes pricing-power, og det er derfor også vores forventing, at inflationen vil trække yderligere ned i de kommende par måneder. Dog bør faldet blive gradvis mere begrænset efterhånden som basiseffekten af den seneste tids højere oliepris kombineret med kraftigt faldende oliepriser fra august sidste år spiller ind," skriver Rasmus Gudum-Sessingø.

(RB-Børsen)