Erfa-projekt på højt niveau

Over en periode på 24 måneder skal et dusin af Ringkjøbing Amts fremmeste virksomheder dele deres erfaringer om,

hvordan der kan skabes yderligere innovation og vækst i området.

Erfaringsudvekslingen vil blive suppleret

med teoretiske inputs af den nye leder af cand.merc. uddannelsen på HIH i Herning, Laurids Hedeaa. Han har tidligere været

leder af Copenhagen Business School. I netværket vil emner som konceptskabelse, branding, shop in shop, konceptkædeskabelse, leverandørstyring,

innovation og sikring af vækst blive behandlet. Bag projektet står EU-Center i Birk Centerpark ved Herning, der har fået

over én mio. kr. fra Socialfonden til projektet. De fleste virksomheder er allerede fundet, men ifølge EU-Center er

der endnu et par ledige pladser. Det nye Erfa-netværk "går i luften" ved et indledende møde 19.-20. februar.


Hver

månedlige møde vil forløbe som et dagsseminar, hvor et hold af lærerkræfter fra HIH, med Laurids Hedeaa

i spidsen, vil bidrage med den nyeste viden inden for de udvalgte emner. Også det første hold af cand.merc. studerende

deltager i netværket.