Dansk vareeksport for milliarder på spil i Hongkong

Hongkong er i høj grad de danske virksomheders indgang til det store kinesiske marked. Men Hongkong er under pres og mister betydning for de danske virksomheder.

Indbyggerne i Hongkong protesterer mod et lovforslag, der kan gøre, at mistænkte kan blive sendt til retsforfølgelse i Kina. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tyrone Siu

Det er dansk vareeksport for fem mia. kr. og danske investeringer for 17,3 mia. kr., der er på spil, mens uroen hærger i Hongkong. Den tidligere kronkoloni har i høj grad fungeret som de danske virksomheders indgang til det gigantiske kinesiske marked. Men Hongkong er under pres på grund af blandt andet handelskrigen og mister i de her år betydning for de danske virksomheder.

Når Hongkong har fungeret som en port til Kina, skyldes det blandt andet, at Hongkong sammen med Singapore er de eneste toldfri områder i den globale økonomi. Herudover har det også været nemmere for de danske virksomheder først at komme ind i Hongkong og derefter videre til Kina.

Hongkong er igen kommet i søgelyset på grund af den seneste tids uroligheder. Demonstranterne i storbyens gader kæmper mod et stærkt omstridt nyt lovforslag, der vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina, Macau og Taiwan.

Dansk Industri, DI, fremhæver, at Kinas forsøg på at indskrænke Hongkongs særrettigheder kan betyde, at danske virksomheder i stigende grad vil begynde at se bort fra den tidligere britiske koloni.

»Vi har en del eksport til Hongkong, men en stor del går videre ind i Kina eller til andre asiatiske destinationer,« siger seniorkonsulent i Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.

»Det, som det her betyder for virksomhederne, det er jo selvfølgelig, at det rejser spørgsmålet om, hvorvidt Hongkong er ved at miste status som den her autonome del af Kina,« siger Peter Bay Kirkegaard og fortsætter:

»Det betyder, at hvis man som virksomhed står over for at skulle rykke rundt på sine aktiviteter i Asien, så er tilskyndelsen til at flytte ind i Kina nok blevet endnu større, fordi forskellen bliver endnu mindre.«

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen påpeger, at de danske investeringer i Hongkong på lidt over 17 mia. kr. svarer til 1,4 procent af de danske virksomheders investeringer i udlandet.

»Til sammenligning er investeringerne i fastlands-Kina 25,9 mia. kr. Hongkong fylder altså helt uforholdsmæssigt meget, og det hænger nok blandt andet sammen med, at det for mange danske virksomheder er et lidt nemmere og mere velkendt sted at komme i gang i forhold til Kina,« siger Las Olsen.

Økonomien er bundsolid

Set hen over årene har der været store udsving i den danske eksport til Hongkong. Tilbage i 2012 og 2013 var den på henholdsvis næsten 11 mia. kr. og 11,8 mia. kr. I 2016 var den faldet til 3,4 mia. kr.

I 2017 var det 1.142 danske virksomheder, der havde eksport til Hongkong. I Kina var det 1.942, mens det i Taiwan var 825.

Chefkonsulent i Dansk Erhverv Michael Bremerskov Jensen er helt enig i, at Hongkong historisk har fungeret som indgangsport og logistisk bindeled for mange danske virksomheder til fastlands-Kina, og det gør territoriet fortsat.

»Problemet i dag er, at man i dag så at sige presses fra to fronter. Dels de lavere økonomiske vækstrater i Kina og dels handelskrigen mellem USA og Kina, der rammer Hongkong hårdt som transitdestination og finansielt knudepunkt,« siger Michael Bremerskov Jensen.

»Hertil kommer så den politiske uro i øjeblikket. Man skal dog ikke tage fejl af, at Hongkong fortsat har et exceptionelt godt forretningsklima, der i årtier har virket som en magnet for udenlandske investeringer. Økonomien er derfor bundsolid, men det er klart, at det er turbulente tider for de cirka syv mio. indbyggere i Hongkong,« siger Michael Bremerskov Jensen.

Peter Kirkegaard påpeger, at fordi Hongkong i høj grad fungerer som transitland for varer, der skal videre ind i Kina eller andre lande i Asien, vil det næppe få de store konsekvenser for den samlede danske eksport, hvis virksomhederne begynder at vige uden om Hongkong.

»Hvis det her gør, at Hongkong ikke længere er attraktiv for danske virksomheder, vil eksporten bare gå direkte til slutdestinationerne, altså for eksempel Kina,« siger Peter Bay Kirkegaard.