Danmark er over halvvejs igennem det sorte guld i Nordsøen

Nordsøen. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tom Ingvardsen/Mærsk Olie og Ga

Danmark har kun hentet lidt mere end halvdelen af den olie og gas op, som befinder sig i undergrunden.

Det viser den nye nordsøstrategi, der ser på, hvordan Danmark opnår optimal udnyttelse af sine ressourcer.

Der er et »væsentligt potentiale på cirka tre milliarder tønder olie,« lyder det.

Siden den første olieindvinding i 1972 og frem til 2015 har Danmark hentet mere end 3,8 milliarder tønder olie og gas i land.

Dermed er indvindingen mere end halvvejs, men felterne er ved at være hårdt prøvede.

»Produktionen af de tilbageværende ressourcer i undergrunden forudsætter dog betragtelige nye investeringer i efterforskning, udbygning af eksisterende og nye felter samt fornyelse af den aldrende infrastruktur,« lyder det i strategien.

Kun over halvdelen af de tre milliarder tønder kan indvindes med den nuværende teknologi.

Ifølge strategien skal der derfor udvikles nye teknologier, hvis man skal hente de resterende milliarder tønder. Disse teknologier vil øge den såkaldte indvindingsgrad med syv procentpoint til 34 procent.

Desuden findes meget af olien i undergrunden i små fund, hvilket ikke kan betale sig at producere.

Ressourcerne har foreløbigt givet 415 milliarder kroner til den danske statskasse. Således har det sorte guld i Nordsøen væsentlig betydning for den danske økonomi.

Men både produktionen og prisen på olie og gas er faldende, og det koster i statskassen.

Danmark er det eneste land i EU, der eksporterer olie og gas, og indvindingen sikrer Danmark en større uafhængighed af energi importeret fra andre lande ifølge strategien.

Strategien fastslår, at der de kommende år skal foretages en række store investeringer i infrastrukturen i Nordsøen. Det skyldes, at store dele af infrastrukturen har været i drift i flere årtier.

I marts blev staten og Dansk Undergrunds Consortium enige om en ny aftale for indvinding af olie og gas. Det skete på grund af olieprisens markante fald, og fordi Tyra-feltet trængte til en renovering.

Under den nye aftale vil skatten, selskaberne skal betale, blive sænket de næste ni år. Stiger olieprisen til over 75 dollar per tønde, vil den skatterabat dog skulle betales tilbage.

Det var den socialdemokratisk ledede regering, der i 2014 startede arbejdet med at se på forholdene for dansk gas og olie.