CVC-chef: Nye regler uden særlig betydning

Chefen for kapitalfonden CVC Capital Partners i Danmark mener ikke, at fondens forretning bliver påvirket af de nye skatteregler.

CVC-chefen Søren Vestergaard Poulsen, der bl.a. er manden bag kapitalfondens markante køb af det tidligere Danske Trælast og Matas-kæden, vurderer ikke, at Regeringens nye lov-offensiv mod kapitalfondene får nogen særlig betydning i forhold til CVC Capital Partners mulighed for at drive forretning i Danmark.

"Nu har jeg ikke endnu set udkastet til de nye regler, så det jeg siger, skal tages med et forbehold. Men vi har altid levet op til de eksisterende regler, og jeg vurderer ikke, at de nye regler får nogen væsentlig betydning for den måde, som vi driver vores forretning på. Ligesom det heller ikke vil ændre væsentlig på de muligheder, vi har fremadrettet. De gamle CFC-regler dem opfyldte vi fuldstændig. De blev så underkendt af EU, men jeg vil formode, at der i forbindelse med det her vil komme nye regler. Og dem vil vi selvfølgelig også respektere," siger Søren Verstergaard Poulsen til Business.dk.

CFC-reglerne er noget af det mest langhårede indenfor skattelovgivningen, men går groft sagt ud på, at et dansk moderselskab bliver beskattet med 28 pct. i Danmark af de penge, som et udenlandsk, finansielt datterselskab har tjent og allerede har betalt skat af i udlandet.

Men de her nye regler og love er netop lavet for at kapitalfonde, som den du arbejder for, ikke skal kunne drage skattemæssig fordel af den gamle lovgivning. Hvorfor tror du så, at man laver den slags lovændringer, hvis det ikke får nogen betydning for Jeres muligheder for at drive forretning?

"Det har jeg ingen kommentarer til. Men kan blot sige, at vi har aldrig sammensat transaktioner for ar spekulere i skat. Vi laver udelukkende investeringer, fordi vi tror på de langsigtede udviklingsmuligheder i en virksomhed," siger han.

Regeringen vil også forbyde de såkaldte "stay-on-bonusaftaler" for at sikre direktionens loyalitet over for ejerne, hvad siger du til det?

"Jeg er ikke bekendt med, at der er kapitalfonde, hverken i Danmark eller i udlandet, der har tilbudt stay on-bonusser til ledere i de virksomheder, de køber. Hvis det sker, så tager jeg klar afstand fra det og har derfor ingen problemer med lovforslaget. Uden at jeg dog tror, at det får nogen væsentlig betydning," siger Søren Vestergaard Poulsen.

Hvad er din kommentar til sænkningen af selskabsskatten?

"Det sætter vi da stor pris på," siger han.

Hvad tror du er Regeringens signal i det her?

"Det ved jeg ikke, men det bliver da rart at få de nye CFC-regler på plads, så vi ved, hvad vi har at forholde os til. Det er aldrig godt med usikkerhed," siger han.