ATP nervøse for investeringerne i 2013

ATP er nervøse for, at 2013 kan blive mindre godt for aktiemarkederne - medmindre eurolandenes gældsproblemer bliver løst.

ATP er nervøse for, hvor godt 2013 bliver investeringsmæssigt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

De gode takter på aktiemarkederne kan ikke fortsætte uden at der kommer mere skub i den europæiske og internationale økonomi. ATP er nervøse for, hvor godt et år 2013 bliver, når det gælder investeringerne.

Da ATP præsenterede sit årsregnskab for 2012 fremhævede, den konstituerede direktør i ATP Henrik Gade Jepsen, at 2012 var delt i to.

Første halvår var skidt, mens andet halvår var godt. Det gave fine afkast på investeringerne.

"De positive takter kan godt fortsætte i de kommende måneder, men hvis de skal fortsætte i lang tid kræver det mere end pengepolitik og hjælp fra Den Europæiske Centralbank," siger Henrik Gade Jepsen.

"Der er stadig for stor gæld og for lav vækst i eurozonen. Hvis det ikke vender risikerer vi, at 2013 bliver et omvendt 2012 med et godt 1. halvår og et skidt andet halvår," siger Henrik Gade Jepsen.

Han påpeger, at udover mere gang i den europæiske økonomi skal der ligeledes arbejdes videre med en række strukturelle tiltag i de europæiske lande.

"Desværre er det sådan, at når politikerne har købt sig tid, falder deres incitamenter for at gøre noget kraftigt," siger Henrik Gade Jepsen.