ATP når ikke helt målet

Godt afkast hos pensionskæmpen ATP, men målsætningen om et afkast på 64 mia. kr. blev ikke nået. ATP er gået efter at bevare formuen i stedet for at jagte høje afkast.

Foto: Søren Bidstrup. ATP fik et afkast af investeringerne på 58 mia. kr. sidste år.
Læs mere
Fold sammen

Godt afkast, der dog ikke helt når målsætningen. Og i år bliver der hellere ingen bonus til de danske pensionsopsparere. Det er resultatet for pensionskæmpen ATP i 2012.

Alle danskere har en aktie i ATP, da pensionen fungerer som et lovpligtig tillæg til folkepensionen.

Selskabet har valgt en forholdsvis defensiv investeringsstrategi, og det er årsagen til, at selskabet sidste år fik et afkast af investeringerne på 58 mia. kr.

Fratrukket udgifterne kom overskuddet op på 10 mia. kr. og reserverne kravlede i vejret til 84 mia. kr.

"Vi har forfulgt en forsigtig investeringsstrategi, hvor vi beskytter formuen i stedet for at jagte afkast. Som pensionsselskab er det afgørende, at vi leverer stabile resultater år efter år," siger den konstituerede direktør Henrik Gade Jepsen.

"Jeg er tilfreds med, at vi midt i en af de værste krise igen har leveret et godt resultatet i 2012," siger Henrik Gade Jepsen, der fremhæver, at sidste år var delt i to rent investeringsmæssigt.

Første halvår var skidt, men det gik bedre i andet halvår efter hjælp fra Den Europæiske Centralbank.

Alligevel måtte ATP konstatere, at selskabet ikke helt nåede målet sidste år.

"Vi havde en målsætning om et afkast på 64 mia. kr. Det nåede vi ikke helt. Når jeg alligevel er tilfreds skyldes det, at vores målsætning krævede en egenkapitalforrentning på 23 pct. Det er ambitiøst i det år, vi har haft. Vi nåede 16 pct.," siger Henrik Gade Jepsen, der ligeledes resultatet er kommet uden at tage en unødvendig risiko på kundernes vegne.

Trods de pæne tal vil der hellere ikke i år blive givet bonus til de danske pensionsopsparere.

Henrik Gade Jepsen understreger, at det er bestyrelsen for ATP, der bestemmer, om der skal være bonus.

"Men det kræver, at vores reserver kommer op på 20 pct. I øjeblikket er den kun på 16 pct.," siger Henrik Gade Jepsen.

Bonussen skal give en opskrivning af pensionerne, så de kan stige i takt med inflationen. ATP har ikke givet bonus siden 2008.