Arbejdstilsynet smøler med certificering

Arbejdsmiljø. Det er nu trekvart år siden et flertal i Folketinget pålagde Arbejdstilsynet at udarbejde en arbejdsmiljøcertificering for mindre virksomheder. Men intet er sket.

Selvom forligspartierne bag arbejdsmiljøreformen i oktober 2006 pålagde Arbejdstilsynet at udarbejde en arbejdsmiljøcertificering for små og mellemstore virksomheder, må virksomhederne fortsat kigge langt efter en sådan ordning.

Det vækker vrede hos el- og vvsinstallatørernes brancheorganisation Tekniq.

Formålet med certificeringsordning var nemlig, at mindre virksomheder med styr på arbejdsmiljøet kunne opnå en arbejdsmiljøcertificering på en nem og ubureaukratisk måde, og på den måde blive fritaget for screeningsbesøg i en periode.

- Vi havde en forventning om, at ordningen ville være klar inden opstarten af screeningsrunden på bygge- og anlægsområdet 1. april i år. Præmien for en arbejdsmiljøcertificering var nemlig, at Arbejdstilsynet ikke skulle screene virksomheden, men i stedet kunne anvende ressourcerne på virksomheder uden certifikat. Men så let skulle det åbenbart ikke gå, siger Birger Hermansson, overenskomstchef i Tekniq.

Foreløbig ser det ikke ud til, at der sker mere i sagen før til efteråret. Arbejdstilsynet venter på input fra Danmarks Nationale Akkrediteringsorgan, DANAK.

- Det er helt uacceptabelt, at vores virksomheder skal vente så længe, siger Birger Hermansson, der sender en kraftig opfordring til Arbejdstilsynet om at komme i omdrejningen med at få indført arbejdsmiljøcertificering for mindre virksomheder.