Virksomheder med dårligt arbejdsmiljø i gabestok

Smiley. Virksomheder, der overtræder arbejdsmiljøreglerne, vil fremover være at finde på nettet med navns nævnelse og en rød eller gul smiley i mindst seks måneder, også selvom fejlen bliver rettet med det samme. Gabestok, raser arbejdsgiverne.

En ny forbedret smileyordning for arbejdsmiljøet, som skulle sætte mere fokus på de virksomheder med styr på arbejdsmiljøet, ser ud til at få den stik modsatte effekt.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne er nemlig enige om, at virksomheder, der får en gul eller rød arbejdsmiljøsmiley, fremover skal offentliggøres med navn og påbud mindst seks måneder. Offentliggørelsen vil finde sted på Arbejdstilsynets hjemmeside og på andre relevante hjemmesider, for eksempel Virk.dk.

Hidtil har virksomheder kun været at finde med navn på Arbejdstilsynets hjemmeside, indtil de har efterlevet Arbejdstilsynets påbud.

Fra mærkning til strafUdsigten til at blive hængt ud i offentligheden i mindst et halvt år for ikke at have styr på arbejdsmiljøet, huer ikke erhvervslivet. En række arbejdsgiverorganisationer med Dansk Arbejdsgiverforening i spidsen har forsøgt at råbe politikerne bag arbejdsmiljøreformen op. Men hidtil forgæves.

- Med de nye regler for offentliggørelse ændrer man ordningen fra en oplysende mærkningsordning til en decideret straffeordning, siger Per Laurents, arbejdsmiljøchef hos Handel, Transport og Service, (HTS).

- Hidtil har smileyordningen givet kommende medarbejdere og samarbejdspartnere et aktuelt billede af arbejdsmiljøet på den virksomheden. Fremover vil virksomheden blive hængt ud, uanset om den har rettet op på fejlene eller ej. Det har karakter af en gabestok, siger Per Laurents.

Mere forebyggelseSmileyordningen blev oprindelig til efter et krav fra Det Radikale Venstre. Partiets arbejdsmarkedsordfører, Elisabeth Geday, har tænkt sig at holde fast i de nye regler for offentliggørelse af arbejdsmiljøsmileyer.

- Man kan godt sige, at vi strammer skruen. Øvelsen går ud på at få langt flere arbejdsgivere til at tage den forebyggende indsats alvorligt. Målet er, at virksomheder tager sig en snak med en arbejdsmiljørådgiver, inden Arbejdstilsynet kommer på screeningsbesøg. Det burde fungere lige som, når vi skal have vores bil til syn. Så er man også lige en tur omkring værkstedet, siger Elisabeth Geday.

Hun henviser til Arbejdstilsynets erfaringer med den hidtidige smileyordning, som viser, at det har været for nemt at slippe af med en dårlig smiley. Resultatet har været, at nogle arbejdsgivere spekulerer i at vente med at gøre noget ved arbejdsmiljøet til Arbejdstilsynet har været på besøg og givet påbud. Herefter ordner virksomheden lige præcist det, som Arbejdstilsynet har krævet, fremfor at fokusere på den forebyggende indsats.

Folketinget behandler i øjeblikket en række justeringer af Arbejdsmiljøloven. Ændringerne i smileyordningen er en del af denne revision. De nye regler skal efter planen træde i kraft 1. april i år.