Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Nykredits overtræk på sin goodwill

»Nykredits ledelse har ikke evnet at stille sig på op ølkassen og for alvor overbevise om behovet for at hive flere penge op af lommerne på kunderne.«

Modstanden mod de stigende gebyrer hos Nykredits datterselskab Totalkredit er vokset til en styrke, der ser ud til at have overrasket topledelsen. Boligejere, som kan se frem til prisstigninger på adskillige tusinde kroner om året, er i oprør på sociale medier. Konkurrenter byder sig til ved at nedsætte omkostningerne for at flytte lån. Et par af de mindre banker, der er fødekæde for Nykredit, har indset, at de må reagere med mildere vilkår for kunderne for ikke at blive slået i hartkorn med finanskoncernen. Men måske burde direktionen i Nykredit slet ikke være så overrasket.

Historien om de stigende bidrag er nemlig blevet solgt rigtig skidt. Fortællingen fra Nykredit er, at politiske krav om yderligere polstring for at kunne modstå en eventuel ny finanskrise, tvinger selskabet til at lægge mange milliarder kroner ekstra til side de kommende år. Vi må altså forstå det sådan, at Nykredit nærmest modvilligt må fortælle kunderne, at de skal betale noget mere, for at de kan sove trygt om natten i boliger, som det nu bliver dyrere at eje. De krav er bare ikke kendt endnu, og Nykredit løfter kun en flig af sløret for mellemregningerne inden det store facit. Det lyder altså som en belejlig forklaring at skubbe skylden over på nogle andre, men klarhed får offentligheden og kunderne ikke for alvor.

Samtidig vil selskabet omdanne sig til en hybrid af den kundeejede kreditforening og et børsnoteret selskab, så man kan tiltrække en del af den nye kapital fra aktiemarkedet. Nu er det nok i virkeligheden så som så med indflydelsen til kunderne – man skal vist være en uforbederlig andelsromantiker for at tro på, at den enkelte har noget at skulle have sagt i et finansielt supermarked som Nykredit. En konsekvens af en kommende børsnotering er også, at nogle af kundernes penge fremover vil gå til at betale et afkast til investorerne. For at få det hele til at glide ned siger Nykredit så, at kunderne får nogle af pengene tilbage igen. Som ejere af foreningen Nykredit får de jo også afkast. Det skal ske via det til lejligheden opfundne begreb »KundeKroner«, som Nykredit imidlertid ikke har ulejliget sig med at forklare nærmere. Det har kunderne endnu til gode at få håndfaste beviser for. Som det er fremgået af den fyldige dækning i Berlingske Business, er det også en udfordring for argumentationen, at halvdelen af gebyrerne går til de banker, der formidler lånene til kunderne på vegne af Nykredits datterselskab, Totalkredit.

I det store regnestykke må man ikke glemme, at der i sidste ende kun er kunderne til at betale. Det er fuldt legitimt, at foreningen/forretningen Nykredit skal tjene penge og lægge nogle af dem til side til dårligere tider. Det nytter heller ikke at se bort fra, at der helt rimeligt stilles nogle krav til denne livsnerve for samfundet. Vi ønsker ikke igen at se finanssektoren nedsmelte, så staten må holde hånden under den. Uforvarende har gebyrstigningerne måske løsnet lidt op for den statiske situation uden megen konkurrence på markedet for boliglån. Men forklaringen og forløbet omkring Nykredits omkalfat-ring er fortjent udsat for kritik. Internt er det hele muligvis helt logisk, men kundernes reaktion er, at det virker grisk og lidt for smart. Direktionen har ganske vist forsøgt at svare på shitstormen, men Nykredits ledelse har ikke evnet at stille sig på op ølkassen og for alvor overbevise om logikken i den indviklede model og behovet for at hive flere penge op af lommerne på kunderne.