Boligkunder betaler for rådgivning, de ikke får

Tusindvis af danskere betaler bankerne for ydelser, de ikke bruger, efter Nykredit opkræver dobbelt så meget i bidragssatser, som koncernen skal bruge til kapital. Det er uretfærdigt og helt utilstedeligt, lyder det fra flere kritikere.

Nykredit sender halvdelen af indtægterne fra de stigende bidragssatser i lommerne på bankerne, og det betyder, at flere tusind danskere med lån i koncernen får en ekstraregning for bankydelser, de ikke bruger.

En del boligejere går nemlig uden om om bankerne, når der skal optages lån i boligen. Men den gruppe fritages ikke for prisstigningerne.

Morten Bruun Pedersen er seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk. Ifølge ham burde det kun være dem, der benytter bankerne, der skal have forhøjet bidragssatsen.

»Det er ganske uretfærdigt, at de, der ikke får service gennem bankerne, også kommer til at betale. Der er snart behov for, at de (Nykredit, red.) foretager en udspecificeret regning til forbrugeren. Hvis vi går ned til mekanikeren, vil vi også gerne have en regning på, hvad vi får af ydelser. Realkreditten er et fuldstændigt tag-selv-bord,« siger han.

Ikke fair

Nykredit har fra begyndelsen begrundet prisstigningerne med, at koncernen skal leve op til myndighedernes krav om kapital. Berlingske kunne dog fredag fortælle, at Totalkredits samarbejdsbanker får halvdelen af indtægterne.

»Det er ikke fair, at man opkræver mere end kapitalkravene. Det er tilfældet, når bankerne får en del af pengene. Det er ikke fair, at man bare skal betale uden at få at vide, hvad man betaler for,« siger Morten Bruun Pedersen, der efterlyser, at koncernen fremlægger al dokumentation for, hvorfor bidragssatserne skal stige.

»Det ene tidspunkt er det kapital. Det andet tidspunkt er det til bankerne. Tredje gang er det noget andet. Det er fuldstændig løst.«

Bidragssatsen er det gebyr, kunden betaler realkreditinstituttet for sit lån. Det opgøres som en procentsats af restgælden på lånet.

Kim Valentin, administrerende direktør i Finanshuset i Fredensborg

»Når man bringer forbrugeren i en situation, hvor man ikke kan vælge andet, så mener jeg, man bevæger sig på grænsen af det uetiske.«


»Helt utilstedeligt«

Kim Valentin, der er administrerende direktør i Finanshuset i Fredensborg, kalder det »helt utilstedeligt«, at Totalkredit har hævet satserne for alle.

»Problemet er, at en stor del af de kunder, der står til prisstigninger, ikke har mulighed for at gå et andet sted hen. Det gør, at de er stavnsbundne,« siger han og fortsætter:

»Når man bringer forbrugeren i en situation, hvor man ikke kan vælge andet, så mener jeg, man bevæger sig på grænsen af det uetiske. Når de (Nykredit, red.) putter halvdelen over i en anden kasse, så holder den ikke længere.«

Konsekvens af samarbejde

Nykredits topchef, Michael Rasmussen, fortæller, at samarbejdsbankerne blandt andet stiller rådgivning til rådighed, og derfor får de andel i indtægterne.

»Vi lægger ikke skjul på, at vores partnere i Totalkredit får en del af bidragsforhøjelsen. Det er en konsekvens af den samarbejds­aftale, vi har med partnerne. Vores partnere stiller rådgivning til rådighed i hele Danmark for de mange kunder med Totalkredit-lån. Vores partnere oplever, at deres omkostninger er vokset blandt andet på grund af stigende krav til sagsbehandling, rådgivning og udvikling af IT-løsninger, der kan håndtere dette,« skriver Michael Rasmussen i en mail til Berlingske Business.

Helt naturligt

Bankernes brancheorganisation, Finansrådet, mener også, at det er helt naturligt, at bankerne får en bid af kagen.

»Det er sådan, at det i praksis er bankerne, der formidler og rådgiver lån og opbygger systemer til at håndtere det. Derfor er det helt naturligt, at der er aftalt en del af indtægterne for formidling af lån,« siger direktør Ulrik Nødgaard.

Han vil ikke kommentere, at flere danskere ender med at betale bankerne for ydelser, de ikke bruger, idet de selv håndterer f.eks. omlægning af lån med direkte kontakt til et realkreditselskab uden en banks medvirken.

Totalkredits samarbejdspartnere tæller 60 pengeinstitutter, hvor Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank er nogle af dem. Sidstnævnte har tilbudt sine kunder kompensation for de stigende bidragssatser.

Forslag: Differentierede bidragssatser

Hans Peter Christensen er direktør hos Uvildige.dk, der et landsdækkende sam­arbejde af uafhængige og uvildige finansielle rådgivere. Han foreslår, at Nykredit opkræver forskellige bidragssatser afhængig af, hvad man bruger af ydelser hos bankerne.

»Man kunne lave en opdeling af bidragssatsen, hvor man siger, at hvis man er helkunde, betaler man en bestemt pris, og hvis man udelukkende bruger bankerne som ekspedition og ikke belaster medarbejdere ved at skulle have rådgivning, så er det en anden pris,« siger han.

Nykredit ender med at have landets dyreste boliglån, når bidragssatserne bliver forhøjet 1. juli 2016.