Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Unge skal stoppe med at udskamme andre

»Lur mig om de unge af i dag ikke selv vil tillægge sig (nogle af) de samme energiforbrugende vaner.« Fold sammen
Læs mere
Foto: JUAN MEDINA

Det er åbenbart ikke blot bredt accepteret, at man selv over småting i dag kan føle sig krænket og påføre sine omgiveler en række restriktioner. Det er åbenbart også alment accepteret, at man med god samvittighed kan udskamme folk af anden observans end egen overbevisning. Det sidste gælder angiveligt bl.a. på klimaområdet.

Tag nu den såkaldt unge generation, som udskammer den ældre generation (50+) for uansvarlig adfærd på klimaområdet – og i bedste fald beskylder dem for ingenting at gøre. Men hvordan er det nu lige, de unges egen adfærd på klimaområdet reelt er?

En 16-20 årig vil i dag faktuelt have et (langt) højere energiforbrug end det, den nuværende ældre generation selv havde som 16-20 årig. Tag energiforbrugende adfærd som udbredt og hyppig brug af mobiltelefoner, streaming-tjenester, tidlig boligforbrug i form af egne lejligheder ofte sponsoreret som familiekøb, flyrejser til oversøiske destinationer når sabbatåret skal holdes (en tur i Europa, for slet ikke at sige Danmark, er jo ikke inspirerende nok) – alt sammen noget, som aflejrer sig i et højt energiforbrug og CO2-udledning.

Det er korrekt, at en 50+-årig i dag har et højere energiforbrug end en 16-20 årig, men det er at sammenligne æbler med pærer. En 50+-årig har således som oftest anskaffet eget hus, bil etc. – og lur mig om de unge af i dag ikke selv vil tillægge sig (nogle af) de samme energiforbrugende vaner i takt med, at de bliver ældre og stifter familie.

Det vil de naturligvis afvise med henvisning til, at de vil fraskrive sig den ældre generations energi-  og forbrugsvaner – men vi har jo tidligere set en generation, nemlig 68erne, som i deres ungdom på det bestemteste afskrev den ældre generations levevis og se, hvordan det gik. Så kære unge: Stik piben lidt ind, når talen går om at udskamme andre for en uansvarlig klimaopførsel. Lennart Jønsson, Hellerup

Knuth burde skamme sig

Så er der endnu en politiker, som har svigtet sine vælgere og sit parti. Vælgerne er holdt for nar og partiet, som har finansieret og støttet det opstillede medlem, er blevet groft udnyttet.

Hvis man som valgt politiker er blevet uenig i sit parti på nogle områder, er der to muligheder. Man argumenterer for sin holdning, og hvis man stadigvæk er meget utilfreds, så kan man vælge mulighed nummer 2, forlade scenen og overlade sit plads i Folketinget (eller i et byråd) til den næste på listen. Alt andet er uvederhæftigt og bidrager kraftigt til den såkaldte politikerlede.

Der skal vedtages en lov, som sikrer, at alle afgivne stemmer på parti og personer tilfalder partiet ved en persons udtræden af Folketinget. Hvis en person ønsker at skifte parti, må vedkommende stille op i det parti ved næste valg. Marcus Knuth bør skamme sig. Vibeke Kubstrup, Karlslunde

Vi burde ikke udlede mindre, men mere CO2

Global opvarmning er, som betegnelsen antyder, et globalt fænomen. Det betyder, at den globale opvarmning ikke påvirkes synderligt af, hvor i verdenen den samme mængde CO2 udledes. Udledes den i Danmark, påvirker det klimaet i samme omfang som hvis den samme mængde udledes i Kina.

Ergo handler spørgsmålet om en reduktion af CO2udledningen ikke om, hvor CO2en udledes, men derimod om, hvor meget vi kan producere med samme udledning. Vi vil gerne kunne producere så meget som muligt, og udlede så lidt CO2 under produktionen som muligt (CO2-effektiv produktion).

Hvis politikerne arbejdede henimod dette simple princip - en global CO2-effektiv produktion - ville man i mange tilfælde nå til den konklusion, at Danmark skulle producere mere, og ikke mindre, af en given enhed, idet Danmark på en lang række parametre har en mere CO2-effektiv produktion, end mange af de lande, som produktionen i dag rykker til (med undtagelse af andre rige lande i OECD, som ligeledes har en relativ effektiv CO2-produktion).

Aktuelt diskuterer man eksempelvis landbrugets rolle i den globale CO2-udledning, og mange foreslår, at dansk landbrug skal skifte produktionen af kød ud med produktionen af planter i stedet. Da vi ved, at efterspørgslen efter kød i fremtiden stiger, vil denne politiske handling ingen påvirkning have på klimaet, og hvis produktionen af kød alene flytter til lande, som er langt mere CO2-ineffektiv i deres produktion, stiger den globale CO2-udledning.

Denne form for national navlepilleri kaldte Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh for nylig for »klimanationalisme«. Det er på mange måder en sigende  betegnelse. Lasse Jacobsen, Viborg