Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Torben Steno, økologi og klimaet

Foto: Henning Bagger

I Torben Stenos kritik af Alternativet og to forskere 17. januar, taler han for både mere humor og mere seriøsitet i klimadebatten. Hørt! Desværre kom han selv til at prædike, når han gentager en myte om økologi og klimaet. Økologi, mener TS, »er en større CO2 synder end pesticidlandbrug«.

Det er ikke korrekt. Forskning fra Aarhus Universitet konkluderer, at »klimabelastningen fra planteproduktion og animalsk produktion er på samme niveau pr. kg produkt inden for økologisk og konventionel produktion. En lang række studier viser desuden, at drivhusgasudslippet fra økologisk produktion er lavere pr. hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion.« Men hverken økologisk eller konventionelt landbrug kan siges at være i mål ift. klimaet. Og den vigtigste konklusion fra forskning er, at begge produktioner skal blive markant bedre på klimaet!

Økologer har fat i mange af de nødvendige klimaløsninger. Der bliver i disse år strammet yderligere op på klimakrav i økologien, flere virksomheder rykker på økologi, ligesom mange økologer laver klimahandlingsplaner på deres gård. Flere er allerede klimaneutrale eller klimapositive. Fravalg af energikrævende kunstgødning og pesticider og mindre gødning er også godt for klimaet. Ligesom økologer også har mange græsarealer og efterafgrøder, som trækker CO2 ud af luften. Og de flere tusinde offentlige og private professionelle køkkener, som har lagt om til økologi, er gået forrest med reduceret spild, mindre kød og mere grønt, som gør maden ikke bare mere klimavenligt, men også sundere.

TS må gerne gøre grin med økologi, Alternativet, forskere og måske også vores klimaminister, som har udtalt, at han ikke kan se andre løsninger i landbruget end at »skyde køerne«. Men selvom vi som økologer er ydmyge ift. klimaudfordringen og ikke forsøger at gøre os »hellige«, vil vi gerne have os frabedt, at Steno udnævner os til »syndere«. Ingen er farisæere, men faktisk kører vi selv derudaf med løsninger, mens politikerne tøver med at træffe de nødvendige beslutninger. Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening