Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Kampfly-aftale forringer det danske forsvar

Det er vanvittigt, at regeringen forsøger at bilde folk ind, at man kan lægge en regning på 56 milliarder kroner på forsvarets bord uden, at det vil gå udover værnene. Forsvarets ansatte føler sig berettiget dybt frustreret over så dårlig en aftale.

Rasmus Jarlov. Fold sammen
Læs mere

De sidste dage har politiske kommentatorer i nedladende vendinger haft travlt med at bebrejde Det Konservative Folkeparti, og specielt mig som forsvarsordfører, at vi ikke gik med i kampflyaftalen, fordi, de mener, at de Konservative altid bør være med i forsvarsforligskredsen.

Vi takker for omsorgen, men synes også, det er utroligt, at man kan få penge for så overfladisk en analyse, hvor man slet ikke forholder sig til substansen i aftalen. Det er fordummelse af den politiske debat at gøre det hele til et spil om at sidde med ved et bord og være populær i den lille indspiste kreds på Slotsholmen i stedet for at forholde sig til kvaliteten af de politiske beslutninger.

Forsvarets ansatte føler sig berettiget dybt frustreret over så dårlig en aftale, som betyder kæmpe besparelser i Hæren, Søværnet og Hjemmeværnet, og at disse værn intet nyt materiel kan få i de næste ti år udover det allerede bestilte(!)

Hvis en helikopter eller et skib går i stykker, vil det ikke kunne genanskaffes. Hæren kan glemme alt om nye kampvogne, og Søværnet kan vinke farvel til drømmen om at opgradere eller blot få besat sine skibe.

Det er vanvittigt, at regeringen forsøger at bilde folk ind, at man kan lægge en regning på 56 milliarder kroner på forsvarets bord uden, at det vil gå udover værnene.

Derudover er kampflyaftalen så fuld af urealistisk optimistiske forudsætninger og antagelser, at det er uacceptabelt. Man antager, at F35-flyene kan flyve 50 pct. mere, end nordmændene antager, at deres identiske fly vil kunne. Man antager, at flyene ikke går i stykker, og at piloterne i fredstid kan være udsendt otte måneder på et år og arbejde 48 timer om ugen de sidste fire måneder i Danmark. Hvis ikke nogen af dem er på orlov (eksempelvis barsel). I så fald stiger arbejdstiden over de 48 timer om ugen.

Her ville der være noget at tage fat i for de politiske kommentatorer, hvis de magtede at sætte sig ind i substansen. Det er desværre ikke tilfældet. I stedet for at interessere sig for forsvaret og dets ansatte, har kommentatoreri stedet uddelt stilkarakterer til konservative Twitteropdateringer.

Vi taler om den største offentlige investering i Danmarkshistorien. Efter en meget grundig teknisk gennemgang af vurderingen af de tre flykandidater og bilaterale drøftelser med forsvarsministeren, blev den alligevel besluttet efter kun ét reelt forhandlingsmøde på halvanden time i forsvarsforligskredsen. Reelt var det dog ingen forhandling, men blot en række partier, der betingelsesløst sagde ja til regeringens forslag uden at sætte noget som helst fingeraftryk. Undtagelsen var de Radikale, som lykkedes med at få aftalt, at der kun med sikkerhed skal købes 21 fly. Købet af de sidste seks kan stoppes, hvis økonomien ikke holder. Faktisk et fornuftigt træk, når der med aftalen er nul råderum i forsvarets budget de næste ti år. Enhver fordyrelse af flyene vil derfor udløse endnu større besparelser, end der allerede er planlagt i resten af forsvaret. Men også tragisk. Fem fly skal være i USA til træning og et antal vil altid være til reparation. Det betyder, at vi skal være heldige, hvis Danmark på noget tidspunkt kommer til at råde over mere end 10 kampklare fly. Til sammenligning købte vi oprindeligt 77 F16-fly. Det er noget af en nedskæring af Flyvevåbnet.

Dansk Folkepartis Marie Krarup bebrejdede allerede dagen efter aftalens indgåelse i et indlæg i Berlingske, de Konservative for ikke at blåstemple aftalen. Det kaldte hun »hysteriske krampetrækninger« fra vores side.

Det er en mærkværdig nedladenhed i betragtning af, at Marie Krarup intet gjorde i forhandlingerne. Hun fik ikke ændret noget som helst i regeringens udspil.

Dansk Folkeparti kunne ellers have gjort sin indflydelse gældende, for det ville være umuligt at forestille sig, at regeringen ville være kørt videre med aftalen, hvis både de Konservative og Dansk Folkeparti havde sagt fra. Men det ville Dansk Folkeparti ikke.

De Konservative mener ikke, man kan give forsvaret en regning på 56 milliarder kroner uden at diskutere forsvarets budget og opgaver. Derfor ønskede vi, at vi tog diskussionen om den endelige finansiering af kampflyene sammen med forsvarsforliget til næste år, hvor vi skal lægge rammerne for forsvaret i de fem efterfølgende år. Dette ville ikke have forsinket flyanskaffelsen, da der ikke vil være nogen store udgifter til flyene før 2018. Vi har masser af finansieringsforslag, men kan der ikke skaffes flertal for andet, er det politisk nemmeste naturligvis at tage penge fra det økonomiske råderum, der som bekendt faktisk er ganske stort. En ekstra milliard til halvanden om året ville ikke løse forsvarssituationen. Men det kunne skaffe os et slagkraftigt Flyvevåben med 43 nye kampfly uden at smadre Hæren og Søværnet. Det burde man kunne afsætte, når både Socialdemokraterne og Venstre har lovet udlandet, at Danmark vil hæve det historiske lave forsvarsbudget, og når de samlede offentlige udgifter er på over 1.100 milliarder kroner om året. Ellers står det skidt til med forsvarsviljen i Folketinget.

Nu hvor kampflyaftalen er blevet vedtaget, vil forsvarets økonomi være håbløs i de kommende år, hvis ikke budgettet hæves ved det kommende forlig. Hvis regeringen tager dansk forsvar alvorligt, søger den derfor opbakning til et større budget, når forhandlingerne om næste forsvarsforlig går i gang i 2017.

Hvis regeringen ønsker at styrke forsvaret og øge budgettet, står de Konservative 100 pct. klar til loyalt at bakke op. I så fald genindtræder vi meget gerne i forsvarsforligskredsen. Hvis regeringen vil gå den modsatte vej og lave endnu et forsvarsnedskæringsforlig, bliver det derimod uden os. Men så står de Radikale og venstrefløjen utvivlsomt klar til at hjælpe med den sidste aktive dødshjælp til det danske militær.