Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Bertel Haarder som transportminister

»Typisk sidder der kun én person i hver bil i den københavnske myldretid. Derfor optager det lille mindretal uforholdsmæssigt meget plads på vejene.«

Morten Kabell Fold sammen
Læs mere

Der bør være en bedre balance mellem hensynet til cyklister, fodgængere og bilister i København, skriver Thomas Møller Thomsen i Berlingske 27. juni. Måske ikke noget overraskende synspunkt fra den administrerende direktør i bilisternes interesseorganisation FDM, der hermed appellerer til min rummelighed og tolerance.

Men allerede i dag er der kamp om pladsen på vejene i København.

Og når byen frem mod 2025 vokser med 100.000 indbyggere, vil trafikken ganske simpelt bryde sammen og blive utålelig for alle, hvis vi ikke tør prioritere til fordel for de pladsbesparende transportformer.

Derfor gik jeg og Enhedslisten til valg på at sætte bilerne bagerst i udviklingen af København.

Og selv om jeg har fødderne solidt plantet på den yderste venstrefløj, skyldes det ikke et ideologisk begrundet had til biler. Jeg følger såmænd blot de anbefalinger, som Thomas Møller Nielsen og jeg var enige om at stå bag som medlemmer af Trængselskommissionen.

Jeg konstaterer da også med tilfredshed, at kulturminister Bertel Haarder anser cykelkulturen som et af de ypperste eksempler på danskhed, hvilket han udtrykte i Berlingske forleden med bl.a. disse ord: »Og selv om det en stor del af året er mørkt, når man tager på arbejde og mørkt, når man kommer hjem, sætter man altså barnet på cyklen og kører af sted.«

På grund af mange års succes med at få flere til at cykle i København, oplever cyklisterne i dag mange steder større problemer med fremkommelighed end bilisterne. Det skaber utryghed ikke mindst hos ældre og børnefamilier, der som konsekvens vælger at tage bilen i stedet .

Derfor skal vi sikre, at de vigtigste cykelstrækninger gennem byen får samme brede cykelstier, som vi kender det fra eksempelvis Nørrebrogade.

Det kræver imidlertid, at vi tager plads fra bilerne. I en københavnsk kontekst giver det god mening.

74 pct. af pendlerne i København kommer nemlig til og fra arbejde til fods, på cykel eller med kollektiv transport, mens kun 26 pct. bruger bilen.

Typisk sidder der kun én person i hver bil i den københavnske myldretid. Derfor optager det lille mindretal uforholdsmæssigt meget plads på vejene i de timer, hvor der er størst problemer med fremkommeligheden.

Thomas Møller Thomsen skriver afslutningsvis, at bilen i dag er det kit, der får hverdagen til at hænge sammen for mange børnefamilier. Det skyldes dog ikke mig og mine trafikpolitiske prioriteringer.

Jeg arbejder benhårdt for at skabe gode alternativer til bilen i København. Men jeg medgiver, at vi har en transportminister, der har trukket næsten al økonomisk støtte til alle projekter, der skulle sikre god kollektiv transport og gode cykelforhold på tværs af kommunegrænserne i hovedstadsområdet.

Så hvis vi kan blive enige om en fælles bekymring for børnefamiliernes mulighed for at blive uafhængige af bilen, så lad os lægge stridsøksen på hylden og rette en fælles henvendelse til statsministeren og bede ham om at forfremme Bertel Haarder til transportminister.