Ugebrev: Ændret bestyrelse bag Kolding-fyring

Et vigtigt element i forståelsen af fyringen af Eivind Kolding er nok, at den bestyrelse, som i mandags fyrede Eivind Kolding, er en anden end den, der ansatte ham i december 2011, skriver Økonomisk Ugebrev.

Eivind Koldings fyring i Danske Bank hænger sammen med en næsten total udskiftning i bestyrelsen, skriver Økonomisk Ugebrev. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Der er i de små to år sket en markant fornyelse af bestyrelsens sammensætning.

- Ud af de otte nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er kun formanden Ole Andersen og næstformanden Niels B. Christiansen tilbage. Bemærkelsesværdigt går deres anciennitet i bestyrelsen kun tilbage til henholdsvis generalforsamlingerne i henholdsvis 2010 og 2011. Men de havde begge en fremtrædende rolle ved ansættelsen af Eivind Kolding, skriver ugebrevet.

Ugebrevet mener det var åbenbart, at der helt frem til 2011 trængte til en oprydning i bankens bestyrelse under formanden Alf Duch-Pedersen.

- Frem til det tidspunkt var banken i overvejende grad direktionsstyret, mens bestyrelsen mere sad på bagsmækken. Samtidig havde finanskrisen - og ikke mindst investeringerne i Irland - kostet banken og dermed aktionærerne dyrt, skriver ugebrevet.

Ændringerne i bestyrelsen begyndte allerede i 2010, da Ole Andersen blev indvalgt.

- Fra 2011 blev bestyrelsen slanket fra ti til otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Af de øvrige nuværende seks medlemmer - ud over formand og næstformand - er tre indvalgt på generalforsamlingen i 2012 og tre i 2013. Dertil kommer, at profilen af bestyrelsens sammensætning har ændret sig markant, skriver ugebrevet og fremhæver blandt andet, at fire af de otte medlemmer er udlændinge og alle medlemmer har en bred international erfaring.

- Dertil kommer en betydelig kompetence inden for den finansielle sektor, anføres det.

Ugebrevet konstaterer dermed, at Eivind Kolding således i hele sin direktørperiode har siddet i spidsen for en direktion, som vidste mere om forretningen end han selv. Samtidig skulle han spille sammen med en bestyrelse, der ligeledes vidste mere om at drive finansiel virksomhed end han selv.

- For nok havde Eivind Kolding siddet i bestyrelsen i Danske Bank i 11 år, da han blev udnævnt til administrerende direktør. Men det var også i en periode, hvor bestyrelsen ikke var dybt nede i forretningen, skriver ugebrevet.


En anden stærkt medvirkende faktor til den aktuelle udvikling har givet også været, at Realdania i foråret 2013 solgte ud af sine aktier i Danske Bank til den svenske kapitalfond Cevian.

- Det betød, at Cevian kom op på små ti procent af aktierne i banken og ved generalforsamlingen fik valgt sin Managing Partner Lars Förberg ind i bestyrelsen, anfører ugebrevet.

Cevian er i følge ugebrevet kendt for at opkøbe aktier i børsnoterede selskaber, hvor aktivt ejerskab kan give betydelige forbedringer og samtidig også for sin aggressive stil.

- Selv om Cevian kun har været repræsenteret i bestyrelsen i nogle få måneder, har det nok ikke med den aktuelle bestyrelsessammensætning været svært for Lars Förberg at lægge et betydeligt pres på formandskabet og dermed direktionen for at få mere gang i ændringsprocessen, skriver ugebrevet.

Bankens egenkapitalforrentning i forhold til sammenlignelige finansielle virksomheder taler sit tydelige sprog.

- For at kunne ændre de rigtige steder må man forstå forretningen og kunderne til bunds. På trods af sin generelle erhvervserfaring kunne Eivind Kolding ikke levere nogen af delene, skriver ugebrevet.

Det konkluderes derfor:

- Så uanset de bånd, som har været mellem formandskabet og den administrerende direktør, har Ole Andersen nok ikke haft noget andet valg end at gå ind for en afskedigelse af Eivind Kolding. Men selv om Ole Andersen stod for eksekveringen af afskedigelsen, må han nødvendigvis være svækket i bestyrelsen, skriver ugebrevet, da ansættelsen af Eivind Kolding var en markant fejl.

- Ikke mindst i lyset af, at der allerede for 21 måneder siden i banken var oplagte kandidater til posten - herunder Thomas Borgen, der nu er udnævnt til administrerende direktør, slutter ugebrevet.