Ledelsen skal med i bestyrelsen

Hans-Kristian Højsgaard, 50 år og topchef for Timex Group, er efter en lang, international karriere ikke i tvivl. Direktionen skal være med i bestyrelsen for at bidrage med driften.

Foto: Thomas Tolstrup.
Læs mere
Fold sammen
Gå efter know how
Hans-Kristian Højs­gaard har både bestyrelses- og ledelseserfaring fra danske selskaber, og han fremhæver, at der i Danmark ofte lægges større vægt på know who end på know how. Han har således siddet i bestyrelsen for Royal Scandinavia og været administrerende direktør for Georg Jensen, hvor han blev valgt på grund af mere end 20 års erfaring med luxury goods på globalt niveau.

“I de amerikanske selskaber, jeg har kendskab til, sammensættes bestyrelserne nøje efter, hvad det enkelte medlem kan tilføre. Vi brugte således et headhunterselskab til at finde vores nyeste bestyrelsesmedlem, Camille McDonald, der er president for brand development and merchandising hos Bath & Body Works; hun har 30 års erfaring fra retail og branding. Vi lader altid en dør stå åben, hvis der er potentielle bestyrelsesmedlemmer med kompetencer, vi har brug for,” siger Hans-Kristian Højsgaard.

Han mener, at kontinuitet og indsigt er en forudsætning for at være med i bestyrelsesarbejde.

“Hos Georg Jensen havde jeg fire bestyrelsesformænd på tre år. I hvert fald den sidste havde ikke større indsigt i forretningen, og det var ikke konstruktivt for samarbejdet. I bestyrelsessammenhænge må det være en forudsætning, at alle i bestyrelsen i det mindste har fat i et hjørne af forretningsområderne, så man ved at samle brikkerne får en helhed.”

I USA har Sarbanes-Oxley loven, SOX, i 2002 indført nye standarder for bestyrelsesansvar for amerikanske selskaber eller børsnoterede selskaber. Bestyrelserne kan risikere store bøder eller fængselsstraffe i tilfælde af fusk med bøgerne, og den interne kontrol er nu et direkte anliggende for uafhængige bestyrelsesmedlemmerne. Loven blev til efter finansskandalerne med bl.a. Enron, Tyco International og WorldCom.

Da Hans-Kristian Højsgaard blev headhuntet til Timex Group, stillede de tre uafhængige bestyrelsesmedlemmer deres mandat til rådighed.

“De ønskede, at jeg ikke skulle føle mig bundet af den siddende bestyrelse. Man kunne så opfatte det som en gestus. Jeg fandt, at det mere var en håndsrækning og en tilkendegivelse af, at der var mulighed for nytænkning, også i bestyrelsen. Imidlertid følte jeg mig tryg ved at have en indarbejdet og velfungerende bestyrelse,” siger han.