Fem generationer på arbejdspladsen – hvordan leder du dem?

De yngste generationer på arbejdsmarkedet er vokset op i en verden af teknologispring og disruption, som er helt forskellig fra de ældre generationers verden. Det er godt at have i baghovedet, når du som leder skal lede arbejdspladsens fem forskellige generationer.

ARKIVFOTO: Shutterstock Fold sammen
Læs mere

Der er ikke bare tale om en generationsudfordring, når lederen skal forholde sig til fem forskellige generationer på arbejdspladsen. Der er nemlig også tale om en teknologiudfordring.

»Generationerne er vokset op med et meget forskellige forhold til teknologi og hastigheden i udviklingen. Mens de ældste synes mailen fungerer fint, vil de yngste kommunikere på messenger og andre sociale medier« siger karriererådgiver i IDA Lise Dan om det at lede de meget forskellige generationer, og henviser til  Søren Schultz Hansens video: Sådan leder du de digitale indfødte på job.

Hun deler aldersgrupperne op i 1) traditionalister, de ældste, der er 65 år og derover, 2) baby boomers, der er mellem 40-60 år, 3) generation X mellem 20 og 40 år, 4) generation Y, som er under 30 år og 5) generation Z, der er endnu yngre.

Generationsudfordringen

’Jeg må google noget til min opgave.’ ’Jeg kan huske dengang…’ ’Han vil have feedback, hvad pokker er det?’ ’Klokken er fem – jeg må ud herfra.’ ’Få et liv!’ ’Lav bare dit arbejde.’ ’De har ikke nogen arbejdsmoral.’ ’Forfremmelse efter seks måneder, du må være vanvittig!’ ’Hvis jeg én gang til hører ”Det har vi prøvet før – og det virkede ikke”, så skriger jeg.’

Ovenstående udsagn viser meget godt, hvor forskelligt generationerne ser på arbejdet. Derfor er et råd at kigge på gabene. Mens traditionalisterne, baby boomers og generation X siger ring til mig eller send en mail, siger generation Y send en SMS og generation Z vil likes med et ikon.

»Du skal som leder lægge mærke til, hvordan forskellene viser sig mellem generationerne på arbejdsmarkedet. Du skal som leder være bevist om at lytte til, hvad der betyder noget for de forskellige generationer,« siger Lise Dan, der dog mener, at ingeniører og scient’er er svære at putte ind i kategoriseringerne.

»Jeg møder nogle 62-årige, der koder i mange forskellige sprog og hele tiden udvikler sig, mens andre i den alder mentalt er på vej på pension,« siger hun om vigtigheden af som leder at se på det enkelte individ – og ikke kun på alderen. Sådan leder du fx en perfektionist.

Forskel i ledelsesstil

De ældre generationer på arbejdsmarkedet vil have nærværende ledelse, mens de yngre vil have ledere, der er ’tiltideværende’ – som lektor på CBS Søren Schultz Hansen, der forsker i de digitale indfødte, kalder det. Dem der er født med en smartphone i hånden – og ikke kan huske tiden før internettet.

Mens en leder i 40’erne siger, at han er nærværende gennem 1:1-møder hver 14. dag, vil de digitale indfødte i 20’erne kalde en leder, der kun holder 1:1 hver 14. dag, fraværende. De forventer, at chefen svarer hurtigt på de sociale medier.

»80 procent af generation Y siger, at de vil have anerkendelse lige på stedet – og ikke først til formelle evalueringer 14 dage senere. De kræver kvantitativ anerkendelse, synes MUS er meningsløse og ønsker at skrotte stabile og præcise planer. De finder også adskillelsen mellem privatliv og arbejde kunstig,« fortæller Lise Dan og råder til at lederen lærer kunsten at rose dine medarbejdere.

De unge ønsker også, at lederen skal være deres ven – og de ønsker sociale medier i ledelse og omgangen med kolleger.

Mentoring på tværs af generationer

Hvad kan lederne så gøre for at få generationerne til at tale, arbejde og udvikle sig sammen? Her mener Lise Dan, at mentoring på tværs af generationerne er løsningen. De kan lære at forstå hinanden. Hun nævner som eksempel, hvordan en mentor giver ny leder frit og fortroligt rum.

»Du kan sætte yngre medarbejdere sammen med mere erfarne medarbejdere på udvalgte opgaver og projekter, som involverer ny teknologi. Den unge medarbejder – som voksede op med internettet – lærer den mere erfarne medarbejder om styrken i sociale business netværk,« siger Lise Dan.

På den måde kan de ældre generationer lære at bruge sociale medier som Yammer, Slack, Bitrix24, LinkedIn med videre aktivt til at synliggøre opgaver og resultater internt og eksternt.

Den mere erfarne medarbejder deler institutionel og organisatorisk viden med den yngre medarbejder.

»De ældre generationer kan lære de yngre noget om do’s and dont’s og hierarkiers strategiske betydning i virksomheden,« siger Lise Dan.

Artiklen er oprindeligt offentliggjort på universe.ida.dk.