Man kan ikke belønne sig til lavt sygefravær

Vil man som leder sætte fokus på at nedbringe sygefraværet, skal man måske begynde at undersøge, hvorfor der er medarbejdere, der har få eller ingen sygedage.

»Vi får vores løn for at møde på arbejde, og det giver ingen mening, at vi skal have ekstra i lønposten, fordi vi kommer raske på arbejde,« skriver Vibeke Skytte, direktør i interesseorganisationen Lederne. Fold sammen
Læs mere

For nogle år siden var der livlige debatter i de HR-netværk, som jeg er en del af, om hvorvidt det var en god idé at indføre kontant belønning eller gaver til de medarbejdere, som har et lavt eller slet intet sygefravær.

Jeg tror aldrig, vi blev enige om en fælles holdning, men når vi satte fokus på emnet, skyldtes det selvfølgelig ønsket om at nedbringe sygefraværet, som var og stadig er en stor udfordring for mange virksomheder.

Jeg har den grundlæggende holdning, at man ikke kan købe sig til lavt fravær, og derudover mener jeg også, at belønningerne kan have andre uheldige følgevirkninger som f.eks. en mistænkeliggørelse og en antydning af pjækkeri, hvilket jeg absolut ikke bryder mig om.

Jeg vælger at tro på, at hvis en medarbejder ringer om morgenen og melder sig syg, er det vitterligt, fordi han eller hun er syg. At købe sig til lavt sygefravær er en snuptagsløsning, som måske kan have en kortvarig effekt på sygefraværsstatistikken, men i længden sker der det, at belønningen fjerner fokus fra årsagen til fraværet.

I Lederne har vi for kort tid siden foretaget en undersøgelse, der er baseret på svar fra 1.373 ledere, og her siger lederne helt klart nej til kontant belønning for lavt sygefravær. Kun knap hver fjerde leder mener, at afdelingen eller den enkelte medarbejder skal have en kontant belønning for lavt sygefravær, hvilket er helt i tråd med min holdning og den tendens, jeg synes at opleve, nemlig at det kun er ganske få virksomheder, der vælger at belønne for lavt sygefravær.

Fakta er, at vi får vores løn for at møde på arbejde, og det giver ingen mening, at vi skal have ekstra i lønposten, fordi vi kommer raske på arbejde.

Vil man sætte fokus på at nedbringe sygefraværet, skal man som ledelse måske begynde at undersøge nærmere, hvorfor der er med­arbejdere, der kun har få eller ingen sygedage.

Jeg har ikke det endegyldige svar, og der er i virkeligheden nok lige så mange svar som omstændigheder, der kan spille ind, som f.eks. individuelt immunforsvar og små børn, der bringer smitte med hjem fra børnehaver eller skoler.

Jeg oplevede på et tidspunkt en kollega, som i forbindelse med en ryg­operationen blev opfordret af lægen til at blive hjemme i en længere periode, men som valgte at møde ind, da han følte sig klar noget tidligere end lægens anbefaling.

Jeg siger ikke, at medarbejdere ikke skal følge lægens råd og tage den tid, det tager at blive helt rask, men det er alt andet lige på ens egen krop, man kan mærke, hvornår det er tid til at genoptage sit arbejde.

Omvendt skal man også være i stand til at fornemme, hvornår det er klogt at blive hjemme under dynen.

Der findes nemlig også den type medarbejdere, der anser sig selv som ikke bare loyale, men nærmest uundværlige, og som derfor møder ind, selv om halsen er ru, øjnene blanke og feberen stigende.

Det er i mine øjne misforstået loyalitet og risikerer i sidste ende at være med­virkende til, at en forkølelse eller influenza spreder sig til flere, og dermed får sygestatistikken til at stige og produktiviteten til at falde.

Præmier eller bonus kan måske for nogen være en løsning til at nedbringe sygefraværet, men hvis man som leder og som ledelse reelt vil gøre noget ved problemet, kræver det mere end lidt ekstra i lønningsposen til de raske.

Det kræver systematisk arbejde med fravær så vel som fastholdelse i virksomhederne. Det handler om trivsel, psykisk arbejdsmiljø, mening med jobbet og menneskelige værdier.

Virksomheder med et godt og tillidsfuldt samarbejde, hvor arbejdet opleves som meningsfuldt og udviklende, har ofte et lavt fravær. Og det er hér, lederne skal lægge indsatsen, hvis vi på længere sigt vil have mindre sygefravær.

Vibeke Skytte er direktør for interesseorganisationen Lederne