Børnene skal have plads, mens de voksne arbejder

Når børnene er med på arbejde i vinterferie Fold sammen
Læs mere

I sidste uges dilemma var lederen Lise i tvivl om, hvad hun skulle gøre, da to kollegaer klagede over andre kollegaers støjende børn på kontoret. Lise havde selv tilbudt medarbejderne, at de kunne tage børnene med, fordi der var travlt og hun gerne ville have så mange som muligt på arbejde i vinterferieugen.

»Når man som leder tilbyder medarbejderne, at de kan tage deres børn med i vinterferien, bør man arrangere noget eller bede de medarbejdere, der har børn med, gøre sig nogle tanker om, hvordan de kan holde børnene beskæftiget. Børnene holder jo ferie,« siger Flemming Andersen, ledelsesrådgiver hos Lederne.

Lise har tilsyneladende ikke gjort sig de tanker, tilføjer Flemming Andersen. Derfor står hun nu i et dilemma.

»Det er som udgangspunkt fint, hvis man kan tale sammen om det meste. Derfor kunne det være godt, hvis kollegerne, som har svært ved at koncentrere sig, selv kunne tage en snak med de to kolleger, der har børn med, og bede dem finde en løsning,« siger han.

I sidste ende er det lederens ansvar, at der bliver gjort noget. Hvis hun vurderer, at hun ikke kan bede medarbejderne tage snakken direkte med kollegerne, skal hun selv tage sig af det, mener Flemming Andersen.

»I første omgang skal hun tage en samtale med de to kolleger, der har børn med, og bede dem om at dæmpe børnene, da de forstyrrer. Så skal hun bede dem om at lave en plan med aktiviteter for børnene, så arbejdsroen er sikret resten af ferien. Hvis ikke det hjælper, må løsningen naturligt være, at hun må fortælle sin afdeling, at det ikke fungerer med børn på arbejdspladsen,« siger han.

Derfor anbefaler Flemming Andersen løsning nr. to.