Smeltet is truer klimaet

Afsmeltning af havisen sætter fart på global opvarmning, siger eksperter.

De seneste års kraftige afsmeltning af havisen i de arktiske egne kan formentlig sætte langt mere fart på den globale opvarmning end hidtil forudset, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag.

Professor Søren Rysgaard fra Grønlands Naturinstitut, der i øjeblikket er togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, har sammen med et hold forskere opdaget, at havisen i de arktiske egne trækker lige så meget af drivhusgassen CO2 ned i havet som hele effekten af den omstridte Kyoto-aftale om udledningen af menneskabte drivhusgasser.

I de seneste 30 år er udbredelsen af havisen omkring Nordpolen blevet mindst 15-20 pct. mindre, ligesom den tilbageværende havis er blevet markant tyndere. Det svarer til, at isen hvert eneste år siden 1978 er skrumpet med et areal på størrelse med Danmark.

Forskere forudser, at havisen om sommeren kan være helt væk fra Nordpolen allerede i 2040.

»Når der ikke dannes så megen is mere, bliver der transporteret mindre CO2 ned i havet. Det vil betyde, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger, og at man derved skaber en negativ spiral: Mindre havis på grund af opvarmningen fører til mere CO2 i atmosfæren, hvilket igen er med til at øge opvarmningen,« forklarer Søren Rysgaard, der dog ikke tør sige, hvor stor effekt afsmeltningen af havisen har haft på de senere års globale opvarmning.

Ifølge Søren Rysgaards undersøgelser sørger havisen for at trække et sted mellem 0,2 og 0,5 gigatons CO2 ned på havbunden hvert eneste år. Kyoto-aftalen skulle reducere udledningen af drivhusgasser med 0,3 gigatons, mens den samlede udledning af drivhusgasser fra afbrænding af olie, kul og naturgas ligger på 6,3 gigatons om året.

Udover den menneskabte udledning af drivhusgasser flyttes der naturligt langt større mængder CO2 rundt mellem atmosfæren, havene, skovene og markerne.

Om få dage offentliggør Søren Rysgaard i Journal of Geofysical Research en artikel, der dokumenterer, at havisen udskiller enorme mængder CO2, og at det transporteres med saltet ned i havet omkring Nordpolen og ved Grønlands kyster. Kilde: Morgenavisen JyllandsPosten