EU vil have vished om anholdte fra Somalia

Somalias regering lover liste over tilbageholdte og over, hvor mindst en dansker befinder sig. Muligheden for, at anholdte er ført til Etiopien, undersøges også.

Somalias regering vil »snarest« udarbejde og aflevere en liste over EU-statsborgere, der blev tilbageholdt under og efter kampene med den nu fordrevne islamiske milits.

Om ikke før - så på det tidspunkt - vil det danske udenrigsministerium få identiteten på den eller de danske statsborgere, der sidder fængslet.

Danmarks ambassadør i Nairobi mødtes tirsdag aften med den somaliske premierminister Ali Mohamed Gedi sammen med ambassadører fra det øvrige EU:

»Ministeren fortalte, at regeringen har nedsat en komité, der er i gang med at registrere og udfærdige en liste over de fanger, der har statsborgerskab i et EU-land. Samtidig gav han tilsagn om, at vi nok skal få adgang til de fængslede, og at det samme gælder internationale organisationer som Røde Kors,« siger Lars Thuesen fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Chefen understreger, at Danmark og de øvrige lande ifølge Wiener-konventionen har krav på at kunne besøge deres fængslede statsborgere: »Men konventionen siger intet om, hvor hurtigt det skal gå,« siger Lars Thuesen.

Det betyder ifølge Lars Thuesen dog ikke, at Udenrigsministeriet har slået sig til tåls med løfterne. Fra Etiopiens hovedstad Addis Ababa og fra Kenya arbejder diplomater sideløbende på at skaffe sikker viden om antallet og identiteten på danske tilbageholdte.

Den somaliske regering har meddelt, »at mindst én dansk statsborger« er blandt de tilbageholdte.

Svært at lokalisere

Det helt overordnede problem er, at fangerne i realiteten kan være spredt over flere lande - Kenya, Etiopien og naturligvis Somalia. Anholdte fra Kenya vil formentlig blive ført tilbage til Somalia, og hvis det er etiopierne, der tager sig af fangerne fra Somalia, hvad visse oplysninger kunne tyde på, kan det tænkes, at en del er havnet der:

»Vi arbejder på to fronter,« siger Lars Thuesen og tilføjer:

»Vi er ret sikre i vores sag, når det gælder de hidtidige oplysninger om tilbageholdelsen af en dansk statsborger.«

Desuden understreger han, at da der er tale om en personsag, er der begrænsninger på, hvad han kan sige.