Diabetes bliver folkesygdom

I dag har diabetes skønsmæssigt ramt 382 millioner mennesker i verden. Det tal ventes nærmest at eksplodere i de kommende år, så vi i 2035 har 592 millioner diabetikere. Ud over faldende levetid og livskvalitet for de ramte, så vil samfundenes sundhedsomkostningerne eskalere voldsomt.