Grænsekontrol over hele landet

Folketinget behandler onsdag en lov, der vil give politiet mulighed for at kontrollere biler over hele landet for menneskesmugling og ulovlig indrejse. SF kalder forslaget chokerende.

Om man befinder sig i Skive, Præstø eller Padborg vil snart være ligegyldigt. Med et lovforslag, som Folketinget behandler for første gang onsdag, vil politiet for fremtiden få mulighed for at standse køretøjer i hele Danmark for at undersøge, om der er illegale flygtninge i bilen eller der foregår menneskesmugling.

Forslaget er fremsat af indenrigsminister Karen Jespersen (S) og skal ses som en direkte konsekvens af, at grænsekontrollen bliver sprængt væk ved Danmarks indtræden i det europæiske Schengen-samarbejde.

I dag er det kun ved grænserne, at politiet kan lave ind- og udrejsekontrol og uden videre kræve adgang til at ransage en bil. I resten af landet skal betjentene derimod have en dommerkendelse i hånden, hvis de vil granske en bils lukkede rum eller bagagerum.

Med den ny lov vil politiet have mulighed for at undersøge lukkede rum, hvis blot der er det, der i jurasprog hedder "en rimelig grund til mistanke". Det betyder, at politiet ud fra en samtale med passageren og et blik ind i bilen fremover skal vurdere, om sådan en rimelig grund er til stede.

I SF er retspolitisk ordfører Anne Baastrup oprevet over forslaget:

"Jeg tager mig til hovedet over det her. Der er ingen begrænsninger på lovforslaget. Politiet kan undersøge folk over hele landet, og de får mulighed for at forfølge bestemte grupper i befolkningen. Chokerende," siger hun.

Hun bakkes op af Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der frygter, at politiet vil bruge det til at genere folk:

"Man legitimerer, at politiet overalt i landet kan standse folk. Det bliver lettere at argumentere eksempelvis, at de, der kørte i vognen, var sorte, og derfor kan man have mistanke om, at sådan nogle smugler mennesker," siger han.

Han er ikke i tvivl om, at forslaget bliver vedtaget, men mest af alt er han utilfreds med, at lovforslaget først kommer nu.

"Hvorfor blev forslaget ikke fremlagt, samtidig med at man stemte om Schengen? Nej, man holdt det skjult, for man ville ikke gøre befolkningen opmærksom på, hvad der var den reelle konsekvens af at tilslutte sig Schengen-samarbejdet. Det kommer man rendende med her senere," siger han.

Forslaget er blandt andet blevet fremsat på rigspolitiets foranledning, og i Afdeling E er politimester Hans Viggo Jensen godt tilfreds:

"Vi har længe haft et ønske om en hjemmel, så man har et retsgrundlag at foretage sine kontroller på. Hvis formålet med den kontrol, man laver, ikke er en færdselslovkontrol, så skal man søge at få hjemmel i den lov, der regulerer det konkrete område," siger han.

Schengen-samarbejdet træder formentlig i kraft 25. marts 2001.