Regeringen vil give kommunerne lov til at beslaglægge ulovligt parkerede biler

Kommunerne skal have lov til at beslaglægge ulovligt parkerede biler og bugsere dem væk, hvis borgerne ikke reagerer hurtigt nok på deres parkeringsafgifter. Det vil et nyt lovforslag fra transportminister Benny Engelbrecht, der netop har været i høring, give dem hjemmel til. »Unødvendigt« og »ude af proportioner«, mener bilisternes forening, FDM.

Arkivfoto: Med et nyt lovforslag vil transportminister Benny Engelbrecht (S) give kommuner lov til at beslaglægge ulovligt parkerede biler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sofie Mathiassen

Hvis borgerne ikke reagerer hurtigt nok, når de har parkeret ulovligt, skal kommunerne fremover have lov til at beslaglægge bilerne og bugsere dem væk.

Sådan lyder et nyt lovforslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S), der netop har været i offentlig høring.

I dag er det således, at kommunerne kan udstede parkeringsafgifter, men hvis bilen bliver ved med at holde ulovligt parkeret over længere tid eller udgør en gene eller sikkerhedsrisiko, må kommunen tage kontakt til politiet, der så kan vælge at beslaglægge bilen.

Men med det nye lovforslag vil kommunerne 24 timer efter udstedelsen af den tredje parkeringsafgift kunne beslaglægge køretøjet og bugsere det væk. Herefter vil bilejeren så skulle betale både afgifter, bortbugsering samt opbevaring af køretøjet i den mellemliggende periode – uagtet om parkeringen i øvrigt udgør en sikkerhedsrisiko eller er til gene for den øvrige trafik.

»Voldsomt indgribende i folks liv«

Bilisternes forening, FDM, er en af de parter, der har indgivet høringssvar, og her er man meget skeptisk over for, at kommunerne får mulighed for at beslaglægge borgernes biler. Det skyldes først og fremmest, at sanktionen ikke står mål med forbrydelsen, fastslår juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

»En ting er at få en parkeringsafgift eller tre, men ligefrem at få beslaglagt bilen med de omkostninger og det besvær, som det medfører, er voldsomt indgribende i folks liv. Det, mener vi ikke, står i proportion til det forhold, at du har parkeret ulovligt,« siger han.

Derudover undrer Dennis Lange sig over, hvorfor der er overhovedet er behov for den nye lov, fordi den nuværende ordning fungerer, og politiet ifølge den juridiske konsulent løser sin opgave »rigelig fint, som det er i dag«, når de fjerner de biler, som er parkeret til gene for andre – en mulighed Vejdirektoratet i øvrigt også har på statsvejene i henhold til færdselsloven.

Det er frivilligt, om kommunerne vil gøre brug af muligheden for at beslaglægge borgernes biler, og det rummer ifølge FDM et yderligere problem med den nye lovgivning set i forhold til, hvordan det fungerer i dag.

»Der er en risiko for, at vi får en meget uens praksis på tværs af landet,« vurderer Dennis Lange.

Borgmester er positiv og vil gerne fjerne nogle biler endnu hurtigere

Københavns Kommune er en af de andre parter, der har indgivet høringssvar. Her er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) anderledes positiv og vil gerne »rose ministeren for at have lyttet til kommunerne«. Hun mener nemlig, at det er oplagt, at kommunerne får mulighed for at beslaglægge ulovligt parkerede biler.

Helt konkret nævner hun, at det vil være et godt værktøj for kommunerne, når biler holder ulovligt parkeret på handicappladser, for tæt på gadehjørner, hvor de blokerer for udsyn og udgør en sikkerhedsrisiko, eller når benzinbiler holder på elbilpladser med ladestandere.

Ninna Hedeager Olsen mener derimod, at det kunne være en idé at differentiere mellem ulovlige parkeringer, så kommunerne i nogle tilfælde ikke skal vente tre døgn på, at der er delt tre parkeringsafgifter ud for den samme forseelse, før de har mulighed for at beslaglægge bilen.

»Det er meget længe, at bilerne kan stå og være til fare for trafikken, til gene for det menneske med handicap, der har brug for pladsen, eller det menneske med elbil, der har brug for at få ladet sin bil op,« siger borgmesteren og tilføjer:

»I virkeligheden tænker jeg, at i nogle særlige alvorlige tilfælde, som de her tre jeg nævner, der kan det godt være, at man sagde, at man slet ikke skal holde der – det skal være med det samme, at man skal have lov til at flytte den bil.«

I lovforslaget, der også sætter nye rammer for elløbehjul og cykler, lægges der endvidere op til, at kommunerne skal oplyse bilejerne om, hvornår køretøjet er blevet beslaglagt, og hvor det opbevares. Derudover skal borgerne også oplyses om en tidsfrist for afhentning, for hentes bilen ikke inden da, så kan kommunen sælge den – ligesom reglerne er for politiet i dag.

Berlingske ville gerne have spurgt transportminister Benny Engelbrecht (S) om, hvad der ligger til grund for lovforslaget, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.