Mistanke i a-kasse-skandale: Topledelse tilbageholdt afgørende information for myndighed

Dobbeltkommunikation: I en central redegørelse til den offentlige tilsynsmyndighed STAR forsøgte ledelsen i Akademikernes A-kasse tilsyneladende at tegne et sminket billede af forløbet i den nu skandaleramte a-kasse, viser gennemgang af dokumenter. Det ser alvorligt ud, vurderer eksperter. Bestyrelsesformand afviser kritik.

Akademikernes A-kasse Ved Vesterport i København Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den øverste ledelse i Akademikernes A-kasse med bestyrelsesformanden i spidsen har tilsyneladende forsøgt at nedtone afgørende oplysninger om problematiske forhold i a-kassen over for den offentlige tilsynsmyndighed Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I hvert fald afleverede den skandaleramte a-kasse tidligere i år en skriftlig redegørelse om sagsforløbet til STAR, hvor stort set alle kendte problemer var udeladt.

Det viser en gennemgang af sagens dokumenter.

Ledelsen fastholdt således i oktober i år over for tilsynsmyndigheden, at der hverken var foregået ulovlige forhold eller klare brud på a-kassens interne bestemmelser. Men en række interne mails og dokumenter tegner det modsatte billede. I interne dokumenter udarbejdet før orienteringen til STAR i oktober blev mistanker om en stribe alvorlige forhold gentaget. Bestyrelsesformanden skrev sågar til en advokat og direktionen om et klart brud på mandat og vedtægter.

Berlingske har præsenteret de modstridende forklaringer for eksperter. De vurderer, at de tilsyneladende tilbageholdte oplysninger er en alvorlig sag. Især fordi den sminkede version af forløbet er overbragt til en offentlig tilsynsmyndighed.

»Det ser ud til, at den tilbageværende ledelse har indgået en form for musketer-ed med hinanden om, at de i første omgang vil prøve at dysse sagen ned,« konstaterer Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Spørgsmålet om de mangelfulde oplysninger for STAR er blevet et centralt emne i det interne efterspil om skandalesagen i Akademikernes A-kasse. De seneste uger har Ekstra Bladet og Berlingske afdækket et potentielt omfattende misbrug af a-kassens økonomi. Private vinfester, eksklusive vinrejser, betænkelige sponsorater og store arbejdsopgaver til private venner har trukket overskrifter. Centrum for det mulige misbrug har været daværende direktør Michael Valentin. Berlingske har desuden afdækket, at bestyrelsesformanden, den konstituerede direktør og a-kassens sekretariatschef havde nøje kendskab til flere omstridte rejser og sponsorater. Mandag varslede de tre topchefer, at de trækker sig fra deres poster.

Budskab til myndighed: intet vedtægtsbrud

Forløbet om det mulige misbrug begyndte at rulle i midten af september, da en chef i Akademikernes A-kasse orienterede bestyrelsen om en række uregelmæssigheder i a-kassens økonomi. Det førte til, at direktør Michael Valentin først blev hjemsendt og senere afskediget. STAR under Beskæftigelsesministeriet er tilsynsmyndighed på området og er i gang med at afdække forløbet i Akademikernes A-kasse. Den 8. oktober i år afholdt STAR et møde om sagen med a-kassen. Her deltog blandt andre den konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, som netop er fratrådt. På mødet med tilsynsmyndigheden bebudede a-kassen, at man ikke havde fundet forhold, hvor straffeloven var »overtrådt«, og at der ikke var tale om »forhold, der er i strid med formålsbestemmelsen i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.« Det fremgår af et referat fra mødet, som Berlingske har læst.

Folkemødets daværende bestyrelsesformand Michael Valentin holder tale til Folkemødets åbning, torsdag den 14. juni 2018. Siden har det vist sig, at Valentin trods åbenlys dobbeltrolle sendte store beløb fra Akademikernes A-kasse til Foreningen Folkemødet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Olafur Steinar Gestsson.

Dagen efter, den 9. oktober i år, oversendte Akademikernes A-kasse en formel redegørelse om sagen til STAR. Her blev lignende konklusioner gentaget. I redegørelsen fremhævede man to gange, at der var tale om en personalesag, hvorfor a-kassen ikke kunne udtale sig om de præcise omstændigheder. I redegørelsen henviste man til, at a-kassen selv havde foretaget en intern undersøgelse. Og konkluderede:

»At der ikke er identificeret forhold, som er i strid med straffelovens bestemmelser«.

Og:

»At der ikke er identificeret forhold, som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse«.

Konklusionerne blev fremhævet med fed skrift; redegørelsen underskrevet bestyrelsesformand Allan Luplau.

I redegørelsen fremhæver formanden i stedet mange positive sider ved Akademikernes A-kasse: sund økonomi, god medlemsservice, veldrevet forretning, næstlavest kontingent.

Men Berlingske har læst sagens underliggende dokumenter, og de fortæller en noget anden historie om ledelsens syn på udskrivninger og sponsorater. Vel at mærke dokumenter, som blev skrevet før forklaringerne til den offentlige myndighed.

Problematiske sponsorater

Allerede i midten af september orienterede bestyrelsesformand Allan Luplau resten af bestyrelsen om, at noget var grundlæggende galt. I en mail til bestyrelsen den 16. september indikerede han første gang, at interne kommandogange og regler kunne være brudt:

»Det drejer sig om store regninger og sponsorater, som tilsyneladende hverken bestyrelsen eller formandskab har godkendt, endsige hørt om,« skrev bestyrelsesformanden.

Det er siden kommet frem, at direktør Michael Valentin eksempelvis i 2015 overførte 50.000 kroner til Løkkefonden stiftet af regeringschef Lars Løkke Rasmussen og i 2016 overførte 250.000 kroner til Johan Borups Højskole, hvis bestyrelsesformand var privat ven med Valentin. Helt uden at a-kassen fik noget igen for den kvarte million kroner. I flere år har a-kassen også sendt omtrent 140.000 kroner til Foreningen Folkemødet, selv mens Valentin havde en dobbeltrolle som formand for Folkemødet.

Tre dage efter orienteringen til bestyrelsen i september var topledelsen blevet klogere på forløbet. Mistankerne var nu så alvorlige, at en advokat blev hyret for at afdække forløbet. I en mail til advokaten med direktionen cc skrev bestyrelsesformand Allan Luplau den 19. september i år:

»Vi har på et bestyrelsesmøde i dag foretaget en prioritering af punkterne i sagen. Efter vores opfattelse så er det mest kritiske forhold sagen med Borups Højskole. Vi er selv ved at finde ud af, om vi kan afdække det med vinen.«

Bestyrelsesformanden var på dette tidspunkt også overbevist om, at Michael Valentin havde brudt a-kassens vedtægter.

»Løkkefonden er klokkeklart en overskridelse af Michaels mandat, så det skal du ikke bruge tid på. Det er simpelthen ikke inden for rammerne af vores vedtægt,« skrev bestyrelsesformand Allan Luplau til advokaten den 19. september.

Sponsorater blinker rødt

I begyndelsen af oktober i år blev kendskabet til de uretmæssige sponsorater yderligere tydeliggjort for bestyrelsen. Direktionen skulle gennemgå a-kassens forskellige sponsorater de seneste tre år og markere dem rød-gul-grøn alt efter alvoren, fremgår det af interne mails. I præsentationen blinkede sponsoraterne til Johan Borups Højskole og Folkemødet rødt.

Men ledelsens kendskab til problemerne med sponsoraterne blev helt udeladt i den skriftlige redegørelse til STAR kort tid efter. Johan Borups Højskole og Løkkefonden er for eksempel ikke nævnt med ét ord.

Professor Anders Drejer

»Muligvis er ledelsen dybt inkompetent, da den fremsender redegørelsen til styrelsen. Men en anden og mere sandsynlig forklaring er, at de taler usandt eller tilbageholder oplysninger for at dække over deres egen rolle i sagen«


Under et voldsomt efterspil blandt cheferne i Akademikernes A-kasse den seneste tid har den formentlig mangelfulde information til den offentlige myndighed også spillet en central rolle. Den chef, som oprindeligt orienterede bestyrelsen om eksdirektør Michael Valentins opsigtsvækkende brug af a-kassens midler, er i dag hjemsendt. Han har efterfølgende overbragt STAR sin viden om, at ledelsen internt har peget på flere problematiske sponsorater, viser en korrespondance. I en mail til STAR fra december i år skriver den hjemsendte chef, at a-kassens redegørelse til STAR udstiller, at topledelsen »handlede i ond tro«.

»Dybt alvorligt«

Roger Buch er chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han vurderer, at de nye oplysninger ser alvorlige ud for særligt bestyrelsesformanden.

»A-kasserne har en forretningsmodel, som beror på massiv statslig tilskud og massiv statslig regulering, og det er derfor dybt alvorligt, hvis ledelsen tilbageholder oplysninger for det statslige tilsyn i så grov en sag. En henvisning til, at der ikke er misbrugt statslige penge, og at det er en personalesag, er en meget overfladisk og formalistisk beskrivelse af det faktiske forløb. Den manglende vilje til at give styrelsens detaljerede oplysninger kan rejse mistanke om, at formanden og ledelsen i Akademikernes A-kasse tilbageholder oplysninger, fordi de selv har haft viden om Michael Valentins handlinger, som de burde have reageret på,« siger han.

De øvrige topchefers manglende reaktion over for Valentin har netop været udslagsgivende for, at mange ansatte i Akademikernes A-kasse mistede tilliden til bestyrelsesformanden og den tilbageværende direktion, erfarer Berlingske.

Anders Drejer er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og har fulgt sagen om Akademikernes A-kasse. Han understreger, at det er meget alvorligt, hvis en a-kasse taler usandt eller tilbageholder oplysninger for det statslige tilsyn.

»Muligvis er ledelsen dybt inkompetent, da den fremsender redegørelsen til styrelsen. Men en anden og mere sandsynlig forklaring er, at de taler usandt eller tilbageholder oplysninger for at dække over deres egen rolle i sagen,« siger Anders Drejer.

Afgående bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse, Allan Luplau, bekræfter i et skriftligt svar, at STAR blev orienteret om, at der ikke var konstateret forhold, som indebar overtrædelse af straffeloven, eller som var klart i strid med a-kassens vedtægter.

»Det var helt korrekt på det tidspunkt, og på mødet hos STAR blev forholdene og deres karakter uddybet af AKAs direktør og forsikringschef og AKAs revisor,« forklarer bestyrelsesformanden.

»Vi uddybede i telefonisk«

Han peger på, at ledelsen i a-kassen eksempelvis nævnte sagerne om Johan Borups Højskole og »vennetjenester«, og at yderligere uddybning efterfølgende skete telefonisk. Han forklarer videre, at a-kassen efter den første redegørelse til STAR iværksatte en langt mere grundig undersøgelse, hvor man gennemgik omtrent 20.000 mails. Og med tiden har a-kassen nuanceret sit syn på nogle af de kritiske forhold. Eksempelvis endte man med at karakterisere sagen om Johan Borups Højskole som »dårlig forvaltning/håndtering«. På samme måde blev sponsoratet til Løkkefonden efterfølgende vurderet som ikke »klart i strid med vedtægterne«. Og vinrejser og vinarrangementer kendte man ikke i begyndelsen af oktober, fastholder den afgående bestyrelsesformand. Berlingske og Ekstra bladet har dog dokumenteret, at formanden selv har deltaget i de årlige vinfester i Michael Valentins Frederiksberg-villa.

Ekstra Bladet har også skrevet, at netop vinrejser og vinfester er meldt til politiet.

Efter skandaleforløbet i Akademikernes A-kasse har bestyrelsesformand Allan Luplau besluttet sig for at trække sig fra posten. Intet har været skjult for myndighederne, siger han i dag. I en skriftlig redegørelse til myndighederne undlod han dog at omtale en række problemer. Fold sammen
Læs mere

»Intet har været søgt skjult for STAR, der fyldestgørende har fået besvaret alle de mange spørgsmål, som de har stillet i forbindelse med deres undersøgelse, der blev gennemført samtidigt med vores egen undersøgelse,« fastholder afgående bestyrelsesformand Allan Luplau.

Den fratrådte konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Berlingske har spurgt STAR, om styrelsen føler sig fejlinformeret eller underinformeret. Styrelsen oplyser, at det forhold er ved at blive undersøgt.

 

Enkelte steder i de citerede mails er der ændret til korrekt grammatik.

Læs mere:

Læs Berlingskes oprindelige gennemgang af sagen her.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.