Gymnasium beklager e-mail om sygdomstjek af elever: »Man skal ikke stille på rektors kontor, hvis man ligger med diarré«

Personalet på Svendborg HHX og HTX tager ikke den lægefaglige kasket på og vurderer, om elever er for syge til at passe deres skole. Det fastslår rektor og beklager ordlyd i e-mail.

Svendborg HHX og HTX foretager ikke vurderinger af, om elever med højt fravær er for syge til at være i skole eller ej, fastslår rektor. Skolen har rundsendt en e-mail, hvor dette fremgår af ordlyden. Billedet er af feststemte gymnasieelever i Dyrehaven i 2017.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Indimellem får man formuleret sig så kluntet, at det egentlige budskab ikke trænger igennem. Sker det, er der kun tilbage at præcisere og beklage.

Så det gør rektor på Svendborg HHX og HTX Søren Rasmussen.

Onsdag bragte Radio24syv en historie på baggrund af en e-mail, som Svendborg HHX og HTX for nylig sendte ud til en række elever, der ifølge skolen har så et højt fravær, at de er under tilsyn.

Af e-mailen fremgik det, at den pågældende elev havde to muligheder i tilfælde af sygdom:

Enten skulle vedkommende indhente en lægeerklæring og selv betale for denne, eller også skulle eleven møde op på skolen, hvorefter skolen ville vurdere, om eleven var syg eller ej.

»Du er kommet på kontrakt, fordi dit fravær er højt. Det betyder, at hvis du er syg, har du følgende to muligheder: 1. Du møder op på skolen, og vi vurderer, om du er syg. 2. Du møder op hos lægen, og denne laver en lægeerklæring til dig. Du skal selv betale den,« står der i den e-mail, som Radio24syv er i besiddelse af.

I bagklogskabens klare lys er det imidlertid formuleret »lige vel firkantet«, og der er således ikke kø foran studieadministrationen i en tid, hvor influenzaen har tag i Danmark, forsikrer Søren Rasmussen.

Det har på intet tidspunkt været intentionen, at studievejledere eller øvrigt personale på Svendborg HHX og HTX skulle foretage en lægefaglig vurdering af en elevs evne til at passe sin skolegang, såfremt eleven melder sig syg, fastslår rektoren over for Berlingske.

»Det er blevet udlagt sådan, at vi på skolen skal lege læger og vurdere, om en elev er syg. Det er slet ikke det, der har været intentionen,« siger Søren Rasmussen:

»I stedet er det et tilbud til eleven om at møde op og få en snak med studievejlederen om, hvor skoen trykker. Fravær er i dag en meget kompleks størrelse,som kan være skruet sammen af, at man har influenza, men det kan sørme også skyldes mange andre ting. Eksempelvis stress, kærestesorger eller forældreproblemer, og den slags kan vores studievejledere tage en snak med eleven om.«

Søren Rasmussen mener, at det er en del af det dannelsesbegreb, som elever skal stifte bekendtskab med i løbet af gymnasietiden:

»Vi skal lære eleverne, at hvis man har et højt fravær, kan det få konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at man bliver bragt til at forstå, at man skal tilbage i et aktivt studiemønster og tilbage i klassen og være sammen med kammeraterne,« siger han.

Rektoren fortæller, at Svendborg HHX og HTX over en årrække har sat elever med for højt fravær på det, der bliver kaldt »en kontrakt«. Det er kun den pågældende elevgruppe med højt fravær, der har modtaget mailen med de to muligheder i tilfælde af sygdom.

At være på kontrakt betyder, at eleven er under tilsyn og hver morgen og eftermiddag skal forbi studieadministrationen og tilkendegive, at de er mødt til en ny skoledag. Det sker ved at hilse på personalet, som vil registrere, at den pågældende elev er mødt. Erfaringen er, at dette nedsætter fraværet, at elever med højt fravær ved, at han eller hun er ventet.

»Det er klart, at man ikke skal stille på rektors kontor, hvis man ligger med diarré eller er sengeliggende med influenza, og derfor er vi også kede af formuleringen i brevet. Hvis man har maveproblemer, skal man blive hjemme, og sygdom skal man snakke med sin læge om. Fravær kan man til gengæld tale med sin studievejleder om,« siger Søren Rasmussen.

Så det, I skriver, at I gør – altså vurderer, om en elev er syg eller ej – har ikke fundet sted i praksis?

»Nej, det har på ingen måde fundet sted. Vi tager en snak med eleven om, hvad fraværet er skruet sammen af. Er det fysisk sygdom, skal eleven tale med sin læge om dette. Er det for eksempel kærestesorger, kan studievejlederen være rigtig god til at lægge øre til.«

I har ikke vurderet, om en elev eksempelvis var for klatøjet til at passe sin skole?

»Nej, nej, nej, det har vi ikke,« siger Søren Rasmussen og fortæller, at skolen kan foreslå en elev med hovedpine at tage en panodil eller spørge ind til, om eleven har husket at få morgenmad, men at alle kan tage hjem eller blive hjemme, hvis de er syge.

Svendborg HHX og HTX vil nu præcisere skolens intention over for de elever, som har modtaget e-mailen.