A-kasse får skarp kritik: Tilbageholdt oplysninger og »tøvede« med at samarbejde

Tilsynsmyndigheden STAR udtaler »skarp kritik« af den nu afgåede bestyrelse i den skandaleramte Akademikernes A-kasse. Den tidligere ledelse klandres både for ledelsessvigt og for at tilbageholde oplysninger for myndighederne.

Akademikernes A-kasse var ikke nærig med vin, da Michael Valentin var direktør. Til gengæld var bestyrelsen nærig med samarbejdsvilligheden, da tilsynsmyndigheden STAR forsøgte at få overblik over de forhold, som ledte til fyringen af Valentin i september 2018. Foto fra interne dokumenter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Privatfoto

Direktøren er fyret og politianmeldt. Store dele af den øvrige ledelse er fratrådt. Bestyrelsesformanden har trukket sig sammen med to næstformænd.

Men dér stopper problemerne ikke for den skandaleramte Akademikernes A-kasse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som er tilsynsmyndighed på området, har sammen med Kammeradvokaten færdiggjort en undersøgelse af de forhold i a-kassen, som førte til fyringen af den tidligere direktør, Michael Valentin.

Og styrelsen udtaler »skarp kritik«, som det hedder, af såvel den netop afgåede bestyrelsesformand, Allan Luplau, som den tidligere bestyrelse.

De kritiseres for at have svigtet deres ledelsesansvar i forhold til Michael Valentin, som a-kassen har politianmeldt for at bruge a-kassens bonusser og penge til private arrangementer og luksusrejser. Den tidligere bestyrelse kritiseres også for at have ageret nølende og ligefrem tilbageholdt oplysninger over for tilsynet om »alvorlige svigt i administrationen«, som styrelsen kalder det.

Dele af kritikpunkterne fremgår af en fortrolig orientering til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, som Berlingske er i besiddelse af. Udvalget blev i samme ombæring orienteret om, at styrelsen har indgivet en politianmeldelse i sagen, fremgår det.

Allan Luplau, tidligere bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse, modtager skarp kritik for sin håndtering af sagen om den skandaleramte a-kasse i en redegørelse fra tilsynsmyndigheden STAR. Fold sammen
Læs mere

Nedtonede problemerne over for tilsynet

Som Berlingske kunne afsløre i december, tyder interne dokumenter på, at ledelsen i Akademikernes A-kasse ved flere lejligheder forsøgte at nedtone eller decideret skjule de faktiske problemer for STAR.

Og den udlægning er STAR helt enig i, viser styrelsens konklusioner.

Den 9. oktober afleverede a-kassen således en redegørelse til tilsynsmyndigheden om, hvorfor Michael Valentin var blevet fyret.

Redegørelsen var underskrevet af daværende bestyrelsesformand Allan Luplau, og i den hed det, at »der ikke er identificeret forhold, som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse. Revisors undersøgelser har ikke identificeret forhold, der afkræfter ovenstående,« skrev Allan Luplau.

Den udlægning mener styrelsen ikke er korrekt.

For, argumenterer styrelsen, allerede 24. september 2018 konkluderede a-kassens advokat, at formålsparagrafferne i a-kassens vedtægter var klart overtrådt, da a-kassen i 2015 havde doneret 50.000 kroner til Løkkefonden. A-kassens penge må ifølge vedtægterne ikke må bruges på gaver.

Og det problem havde bestyrelsesformand Allan Luplau personligt gjort advokaten opmærksom på i en mail den 19. september, viser Berlingskes indsigt i a-kassens dokumenter. Mailen blev udover advokaten sendt til a-kassens øvrige ledelse.

Løkkefonden-donationen vakte i øvrigt politisk harme, fordi Berlingske kunne fortælle, at donationen til fonden tilsyneladende førte til, at den daværende oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen (V) kom på visit i a-kassen.

Alt det fik STAR i første omgang ikke noget at vide om:

»...Når indholdet af (a-kassens redegørelse 9. oktober, red.) sammenholdes med indholdet af a-kassens egen advokats notat af 24. september 2018, synes konklusionerne i skrivelsen ikke at være en dækkende beskrivelse af de på det tidspunkt afdækkede forhold,« konkluderer STAR i sin foreløbige redegørelse.

Det fremgår af STARs redegørelse, at netop Berlingskes artikel om dette misforhold fik STAR til at bede a-kassen om en nærmere forklaring. De bemærkninger, som a-kassen i den anledning indsendte til STAR, ændrer imidlertid ikke STARs konklusion om, at den er blevet forholdt vigtige oplysninger.

Akademikernes A-kasse Ved Vesterport i København Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN.

»...kun tøvende«

I sin rapport kritiserer STAR, at a-kassens ledelse har været for langsomme til at klarlægge og opklare egne fejl, selv om en whistleblower - den relativt nyansatte vicedirektør Lars Kreutzmann - allerede i august påpegede en række problematiske og potentielt strafbare forhold både over for bestyrelsen og den øvrige ledelse.

Først da myndigheden i slutningen af oktober meldte sig på banen, fik Allan Luplau og den øvrige ledelse fart på udredningen af problemerne, påpeger STAR.

Styrelsen skriver, at den vil »kritisere, at a-kassen efter styrelsens henvendelse medio september kun tøvende har medvirket til oplysning om baggrunden for afskedigelsen af Michael Valentin, og at man først efter styrelsens åbning af en undersøgelse den 26. oktober 2018 reelt har fået afdækket en række alvorlige svigt i a-kassens administration,« skriver STAR i den foreløbige undersøgelsesrapport.

Har manglet ledelsestilsyn

Tilbage står ifølge tilsynsmyndigheden et indtryk af en a-kasse, hvor der har manglet ledelsestilsyn og rammer for brugen af medlemmernes penge og for direktørens mulighed for at påtage sig andre potentielt problematiske bijobs:

»Undersøgelsen indikerer, at forhenværende direktør Michael Valentin i de undersøgte forhold har haft mulighed for at handle på eget initiativ og for egen vinding uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand, idet undersøgelsen efterlader det indtryk, at der ikke har været fastsat tilstrækkeligt klare rammer for direktørens beføjelser, herunder varetagelsen af bijob og tillidshverv (...). Det finder styrelsen på det foreliggende grundlag kritisabelt,« skriver styrelsen.

STAR finder tilsyneladende ikke anledning til at kunne placere et juridisk ansvar hos bestyrelsen, men udtaler alligevel kritik:

»Selvom der på det foreliggende ikke er grundlag for at fastslå et egentligt juridisk ansvar for bestyrelsen, er der unægteligt tale om et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder, hvor en højere grad af agtpågivenhed sandsynligvis kunne have afværget de for a-kassen meget uheldige sager,« skriver styrelsen.

Whistleblower blev afskediget

Sagen om en af landets største a-kasser begyndte at rulle i midten af september, da en nytiltrådt vicedirektør slog alarm.

Han - nu tidligere vicedirektør Lars Kreutzmann - orienterede ifølge interne dokumenter midt i september 2018 bestyrelsen om, at han havde bemærket uregelmæssigheder i a-kassens økonomi, som kunne være i strid med såvel a-kassens vedtægter som straffeloven.

Det drejede sig ud over Michael Valentins vinindkøb, vinsmagninger på privatadressen og deltagelse i udlandsrejser om en række store beløb, som var flydt fra a-kassen til f.eks. Folkemødet på Bornholm, hvor Michael Valentin i en årrække fungerede som bestyrelsesformand. Eller til Johan Borups Højskole, hvor en privat ven sad som bestyrelsesformand.

Dertil kom, som Berlingske har kortlagt, at arbejdsopgaver i a-kassen for hundredetusinder af krioner - bl.a. til ombygning og udsmykning - var tilfaldet direktørens private venner.

Vicedirektørens opdagelser førte til, at direktør Michael Valentin efter få dage blev hjemsendt og senere afskediget.

Lars Kreutzmann fik imidlertid ikke megen tak for sin agtpågivenhed. Han blev mellem jul og nytår fyret af a-kassen.

En uges tid senere, 4. januar, indgik han dog en fratrædelsesaftale med a-kassen og den tidligere bestyrelse. Faktisk var den fratrædelsesaftale en af den tidligere bestyrelses allersidste handlinger, før formanden og to næstformænd samme aften trak sig tilbage.

Kreutzmann ønsker i dag ikke at udtale sig om sagen. Whistleblower-organisationen Veron har tidligere betegnet fyringen af Kreutzmann som en »hævnakt«.

Akademikernes A-kasses hovedkvarter ved Vesterport i København er udsmykket af maleren Jes Wind Andersen, som er en god ven af den nu tidligere direktør, Michael Valentin. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jes Wind.

Rapport i høring

STAR kritiserer i sin rapport, at der tilsyneladende har hersket regnskabsanarki i a-kassen. Der har ikke været »tilstrækkelig konsekvent regnskabs- og økonomistyring«, påpeger STAR. Tilsynet har eksempelvis fundet bilag, som er fejlagtigt konteret.

STAR pålægger i sin redegørelse a-kassen at følge op på sagen ved at stramme op på ren række regler og retningslinjer lige fra reglerne om personalegoder til regler for bogføring, indkøb og samarbejde med tredjepart.

A-kassen har fået STARs rapport i høring frem til 23. januar. Når STAR har modtaget eventuelle bemærkninger fra a-kassen, offentliggør tilsynsmyndigheden med sin endelige rapport om sagen.

Allan Luplau, som til daglig er administrerende direktør i Sygeforsikringen »danmark«, ønsker ikke at kommentere konklusionerne fra STAR, før høringsfasen er afsluttet, og rapporten foreligger i en offentlig version.

Heller ikke den nytiltrådte formand i a-kassen, Thomas Damkjær Petersen, ønsker ikke at kommentere sagen, før den endelige rapport fra STAR foreligger.