Trængt møbelfabrik

Læs mere
Fold sammen
For tredje år i træk har møbelvirksomheden Karup Møbelfabrik måttet aflevere et årsregnskab med en negativ egenkapital.

Ledelsen, som det ikke har været muligt at træffe, er selv klar over, at virksomhedens stilling er svag, fremgår det af ledelsesberetningen.

Selskabets revisorer berører også dette forhold, men konstateter i supplerende bemærkninger, at egenkapitalen søges reetableret ved egen indtjening, som det formuleres.

I det forløbne år har den midtjyske fabrik eftergivet en gælspost på fem mio. kr. til sin hoveddebitor, mens man omvendt selv har fået eftergivet en gæld på tre mio. kr. til moderselskabet.

Året 2003/2004 endte med et minus før skat på godt 600.000 kr. mod et beskedent plus på 200.000 kr. året før.

Optimismen er imidlertid ikke forsvundet id et midtjyske, hvor der budgetteres med stigende aktivitet og en positiv indtjening. Nye markeder, produkter og kunder skal sikre denne fornyede fremgang.

Karup Møbelfabrik har i flere omgange været den ene part i retsager mod handelshuset Trendline i Holstebro, som Karup-firmaet har beskyldt for at plagiere nogle af sine produkter. Sagerne var specielle derved, at Trendlines ejer, Klaus Münter Rasmussen, er tidligere direktør i Karup-virksomheden.jc