Strid om konsekvenserne af Midtbank-dom

Skal værdipapirhandelsloven ændres - eller skal den ikke? Der er stor uenighed blandt eksperterne, mens økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) overvejer problemet.

De lærde, investorer og erhvervsfolk strides om, hvorvidt det er nødvendigt at ændre lovgivningen i kølvandet på frifindelsen af fire Midtbank-chefer.

Med Højesterets ord var Steen Hove, Bjarne Degn, Ib Schmidt Hansen og Eskild Thygesen nok i besiddelse af intern viden - denne viden blev imidlertid ikke misbrugt, da de som ledelse var ansvarlige for, at der blev købt 104.288 styk egne aktier tilbage fra Realkredit Danmark.

Det er rent volapyk
Jesper Lau Hansen, dr. jur og professor ved Københavns Juridiske Fakultet, kan slet ikke se, hvorfor det skulle være nødvendigt at justere loven efter Midtbank-dommen.

»Lidt populært sagt mener jeg, at loven altid har været klar. Efter Højesterets dom er loven blot blevet krystalklar,« mener Jesper Lau Hansen.

Ifølge Jesper Lau Hansen vil der være en stor risiko for, at hvis politikerne nu går ind og ændrer lovteksten, vil det blot føre til, at der kommer nye ord, som man kan blive uenige om.

»Højesteret har nu klokkeklart fastslået, at det, som de tiltalte gjorde, ikke var uhæderligt. Der var altså ikke tale om insiderhandel. Derfor er det jo også rent volapyk, når det i elektroniske medier bliver sagt, at de havde begået »lovlig insiderhandel«. Det er ganske enkelt lodret forkert,« siger Jesper Lau Hansen.

Med en lidt mere jordnær forklaring mener han, at problemstillingen kan sammenlignes med et indbrud i et hus.

»Hvis jeg går ind i min nabos hus, mens han er på ferie, så tyder det da unægteligt på, at jeg har begået indbrud. Men hvis det nu viser sig, at jeg er blevet bedt om at vande blomsterne, så er der jo ikke tale om indbrud. Det skyldes jo netop, at indbrud bliver defineret som to elementer - nemlig, at man går ind et sted, hvor man ikke hører hjemme og dels, at man gør det uden at få lov. Det er jo på tilsvarende vis volapyk at tale om, at man har begået »lovligt indbrud«,« mener Jesper Lau Hansen, der ikke kan se nogen som helst grund til, at investorerne begynder at tvivle på det danske børsmarked.

Urimelig gråzone
Flere politikere er imidlertid allerede begyndt at efterlyse som minimum en mere klar lovtekst - uden at de dog har været konkrete om, hvordan en ny lov i givet fald skulle se ud.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har foreløbig skudt problemstillingen til hjørnespark ved at sige, at dommen fra Højesteret først skal studeres grundigt.

Derimod har tidligere bankdirektør Bjarne Degn påpeget, at det haster med en ny og klar lovgivning, fordi der vil være risiko for, at langt flere erhvervsfolk kommer i klemme med loven, når de skal opkøbe egne aktier.

Det er en holdning, som får fuld støtte hos Danmarks største investor ATP. Her efterlyser direktør Lars Rohde en mere klar og præcis lovgivning, når det handler om virksomheders tilbagekøb af egne aktier.

»Det anbringer både virksomheder og investorer i en gråzone, som nok er svær helt at undgå. Imidlertid er gråzonen blevet helt urimelig bred,« siger Lars Rohde.