Støtte til højteknologiske virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Vi ved at det danske erhvervsliv er karakteriseret af små- og mellemstore virksomheder. Vi ved at viden og innovation er dét,

der i fremtiden skal sikre vores velfærdssamfund. Regnestykket er klart. Jo mere højteknologisk forskning der udføres

i mindre virksomheder, des større nytte for det danske samfund.I Danmark har vi et stort potentiale for vækst blandt

vores højteknologiske virksomheder. Det skal udnyttes. Formålet med Højteknologifonden, som fornylig blev sendt

i offentlig høring, er netop at udvikle Danmark til et af verdens førende højteknologiske samfund.Fonden

skal samtidig have et særligt fokus på at fremme forskningsindsatsen i små-og mellemstore virksomheder, således

at såvel de store forskningstunge virksomheder som de små- og mellemstore innovative virksomheder tilgodeses økonomisk.Ved

at øge muligheden for skabelse og spredning af ny teknologi til alle hjørner af det danske erhvervsliv, gavner vi Danmarks

konkurrenceevne. I sidste ende er det med andre ord afgørende for den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder og levestandard.

Derfor skal vi hele tiden være opmærksomme på, at vi optimerer erhvervslivets muligheder for at få adgang

til den nyeste viden.